BUGARSZKY ISTVÁN
(1868-1941)


Bugarszky István Zentán született 1868. május 21-én. Vegyészeti tanulmányait a budapesti egyetemen végezte, majd az Állatorvosi Főiskola Kémiai Tanszékén dolgozott, mint tanársegéd, 1903-tól mint professzor. 1913-ban a budapesti egyetem II. sz. Kémiai Tanszékének professzorául hívták meg, Lengyel Béla utódaként.

Bugarszky hosszabb tanulmányutat töltött Walter Nernst göttingeni intézetében 1895-96-ban. Ott ismerkedett meg az akkori új fizikai kémia eredményével s lett e tudományág egyik magyarországi úttörője. Bugarszky fedezte fel az első olyan galvánelemet, ahol az áramtermelő folyamat endoterm (1897), Liebermann Leóval közösen megállapította a fehérjék amfoter puffer jellegét. Reakciókinetikai területen is több eredményt tett közzé. Eredményes tankönyvíró volt.

A Magyar Tudományos Akadémia 1899-ben levelező tagjává választotta. 1939-ben nyugalomba vonult. 1941. március 3-án hunyt el Budapesten.


Vissza a tartalomjegyzékhez