FREUND MIHÁLY
(1889-1984)


Freund Mihály 1889. május 25-én Budapesten született. Vegyészmérnöki oklevelét 1911-ben, műszaki doktori címét 1913-ban szerezte meg a budapesti Műszaki Egyetemen. 1946-ban műegyetemi magántanári, 1950-től rendkívüli, ill. c. egyetemi tanári kinevezést nyert. A Magyar Tudományos Akadémia 1948-ban levelező, 1955-ben rendes tagjává választotta.

Egyetemi tanulmányai után 1911-12-ben Carl Engler professzornál, a kőolajtudomány világhírű megalapítójánál dolgozott Karlsruhéban, majd 1914-1924 között a Magyar Petróleumipar Rt.-nál dolgozott mint vegyész, rövidesen mint üzemvezető. 1924-től mint önálló szakértő-tanácsadó mérnök működött a kőolaj- és szénfeldolgozóipar több ágában. Ennek során 1933-ban a csepeli Acél- és Fémművekben vezette be először az olajtüzelést a kohászatban. Világviszonylatban is elsőként vetette fel 1934-ben a cseppfolyósított földgáz szállítását, ami ma közismerten nagy szerepet játszik, főleg a tengeri földgázszállításnál.

Kiemelkedő műszaki eredménye a Magyar Ásványolaj és Földgázkísérleti Intézet (MÁFKI) 1948-as létesítése. Az intézet kezdetben Budapesten, a Műszaki Egyetemen működött, amíg központja és korszerű laboratóriumai 1952-ben Veszprémben fel nem épültek. A később létesített péti Üzemkísérleti telep és a budapesti Gázkísérleti Állomás nagyban hozzájárult a kutatás eredményeinek ipari megvalósításához.

Freund Mihály 21 éven át vezette az általa alapított intézetet és munkássága összefonódott az itt felnevelkedett fiatal gárda működésével, eredményeivel. A közös munka egyik kezdeti sikere a nagylengyeli kőolaj korszerű feldolgozására kidolgozott technológia volt, amely a hazai bitumenipar megalapítását tette lehetővé. A MÁFKI gázolajból kiinduló mosószergyártási eljárása alapján 1952-ben létesült az első petrolkémiai üzem Magyarországon. A metán parciális oxidációjára, valamint az oxo-szintézis kidolgozására irányuló eljárások világszínvonalú eredmények voltak.

Freund Mihály akadémikus munkásságáért számos kitüntetésben részesült, így elnyerte a Kossuth-díjat, a Magyar Kémikusok Egyesületet Wartha Vince emlékérmét. Freund Mihály 96. életévében, 1984. június 12-én Budapesten halt meg.


Vissza a tartalomjegyzékhez