KOSUTÁNY TAMÁS
(1848-1915)


Kosutány Tamás Nyírlugason született 1848. március 7-én. A keszthelyi akadémián, majd a hallei egyetemen tanult. 1871-ben a magyaróvári gazdasági akadémián lett segédtanár, majd tanár, s ugyanott a Vegykísérleti Állomás vezetője. 1903-ban az Országos Kémiai Intézet vezetőjévé nevezték ki Budapesten. A Magyar Tudományos Akadémia 1894-ben tagjává választotta. 1915. január 19-én hunyt el Budapesten.

A műtrágyázás egyik hazai úttörője és szorgalmazója, továbbá hatásos propagátora volt. A liszt kémiájának nemzetközileg elismert tudósa. A lisztvizsgálat terén különösen jelentősek érdemei. Foglalkozott borkémiával is. Számos sikeres könyv szerzője.

Vissza a tartalomjegyzékhez