SCHULEK ELEMÉR
(1893-1964)


Schulek Elemér Késmárkon született 1893. szeptember 3-án, gyógyszerész családba. Gyógyszerészetet tanult ő is a budapesti egyetemen, tanulmányait 4 évre megszakította az első világháború. 1920-ban doktorált. 1927-ig az egyetemen dolgozott, mint asszisztens, Winkler Lajos mellett. Közben hosszabb amerikai tanulmányutat tett. 1927-ben az Országos Közegészségügyi Intézet Kémiai Osztályán vállalt állást, később az osztály vezetője lett. 1944-ben a budapesti egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszéke professzorának hívták meg.

1941-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1945-ben rendes tagjává választották. 1949-ben és 1951-ben Kossuth-díjjal tüntették ki. Számos tudományos szervezetnek volt tagja, különböző tudományos folyóiratoknak szerkesztője.

Schulek Elemér a klasszikus kémiai analízis nagynevű művelője volt. Eredményes működéséről több száz tudományos dolgozata tanúskodik. Különösen megemlítendők gyógyszer-analitikai, továbbá halogénvegyületeket alkalmazó metodikái. Új indikátorokat is vezetett be a titrimetriába.

Budapesten hunyt el, 1964. október 14-én.


Vissza a tartalomjegyzékhez