{465.} FORRÁSOK ÉS FELDOLGOZÁSOK


FEJEZETEK

Kötelünk főszövegében az 1772 előtti idézeteket nyelvemlékeknek tekintettük, ezért közlésük betűhív. A későbbieket – a könnyebb követhetőség kedvéért – mai helyesírással adjuk, megőrizve tájnyelvi és archaikus voltukat, stílusértéküket. Ugyanígy adjuk a darabcímeket is. A szerzők tartalmi kiemelései mellett egységesen kurziváltuk a darabcímeket (az idézetekben is); nem emeltük ki viszont hasonlóan a folyóiratok és hírlapok címét, a kódexek nevét és a dalok kezdősorát. A lapaljai jegyzetek sorszámozását és a teljes jelzet megadását fejezetenként újra kezdtük, szintén a jobb használhatóság szándékával.