MAGYAR SZÍNHÁZTÖRTÉNET
I.


FEJEZETEKA {X-XXX.} jelek az eredeti nyomtatott kiadás oldalszámait jelzik.

MAGYAR SZÍNHÁZTÖRTÉNET
1790–1873

KÉSZÜLT A MAGYAR SZÍNHÁZI INTÉZETBEN

FŐSZERKESZTŐ
SZÉKELY GYÖRGY

SZERKESZTŐ
KERÉNYI FERENC

AKADÉMIAI KIADÓ – BUDAPEST 1990