{789.} JEGYZETEK

1 Lengyel Menyhért, Életem könyve. Naplók, életrajzi töredékek. Összeállította Vinkó József. Bp., 1988. 444.

2 Kuncz Aladár, Fekete kolostor. Feljegyzések a francia internáltságból. A bevezető tanulmányt írta Bóka László. Lektorálta Király István, Szabolcsi Miklós. Bp., 1960. 438–439.

3 Pajzs Elemér, Molnár Ferenc az internáltak színházában. Színházi Élet, 1919/48. 20–21.