Studia Miskolcinensia 3.

TÖRTÉNELMI TANULMÁNYOK


A Miskolci Egyetem történettudományi tanszékeinek évkönyveMiskolc
1999
TARTALOM

Előszó

Gaál Ernő: Davies - Macadam 93

Kóthay Katalin Anna: Az egyiptomi Középbirodalom egy közigazgatási kifejezésének (wcrt) értelmezése

Szlávik Gábor: A "jó princeps" ideája a Kr. u. I/II. század fordulóján: az ideális uralkodó dióni és pliniusi képe

Horváth Emőke: Az arianizmus és a barbár államalakulatok

Baán István: Megvalósítható-e az ideális püspök? Ióannés Chrysostomos konstantinápolyi érsek perének tanulságai

Bárány Attila: Az "elkorcsosult feudalizmus" fogalma, megítélése és hagyománya az angol történetírásban

Süttő Szilárd: Datum és actum késő Anjou-kori uralkodói okleveleinkben

Kubinyi András: Magyarok a késő-középkori Rómában

Bessenyei József: Vizsgálat Szűcs Mihály ügyében (Adalék a XVI. század első fele kereskedelmi útvonalainak történetéhez)

Király Péter: "Értelme sincs a sok vén pergamennek..." (A Memoriale rerum ante tempora etatis nostre eventarum)

Kulcsár Péter: A magyarországi térképészet kezdeteihez

Fazekas Csaba: Protestáns megújulási mozgalom és szektaügy a XVIII. századi Szabolcs vármegyében

Gyulai Éva: Lengyelek Miskolcon a XVIII. század végén

Kozári Lajos: Gyöngyös város földbirtokviszonyai a kataszteri telekkönyvek tükrében

Rémiás Tibor: Miskolc mezőváros XVIII. századi birtoklástörténete (Szempontok a készülő Miskolc monográfia vonatkozó részének kidolgozásához)

Hermann Róbert: A kormánybiztosi rendszer 1848-1849-ben

Szabó Dániel: Kisvárosi politikai értékrendek (Avagy egy történész a nagypolitikában)

Csíki Tamás: A zsidóság városokba telepedésének és gazdasági térfoglalásának néhány sajátossága Észak-, Északkelet-Magyarországon

Misóczki Lajos: Heves megye idegenforgalma, 1901-1944

Apor Péter: Történet-írás a népbíróságon: apró történet a kommunizmus születéséről

Tischler János: A magyar pártvezetés és a lengyel válság, 1980-1981

Faragó Tamás: Városmonográfia - Miskolc monográfia (Kérdések, problémák, tanulságok az eddigi XVIII-XIX. századra vonatkozó Miskolc történeti kutatások tükrében)

Ö. Kovács József: Nyugati társadalomtörténeti szemle, különös tekintettel a német történetírásra

A Miskolci Egyetem történettudományi tanszékei és oktatói (1999. április) 

A szerkesztő bizottság tagjai:
Bessenyei József
Fügedi Márta
Ö. Kovács József
Ringer Árpád
Schimert Péter

Titkár:
Fazekas Csaba

Lektori vélemények (a tanulmányok megjelenési sorrendjében):
Bács Tamás, Gaál Ernő, Kertész István, Schimert Péter, Kulcsár Péter,
Schimert Péter, Kulcsár Péter, Bessenyei József, Kulcsár Péter,
Kulcsár Péter, Ringer Árpád, Bán Péter, Tóth Péter, Csíki Tamás,
Csíki Tamás, Fazekas Csaba, Tóth Zoltán, Fazekas Csaba,
Somorjai Lehel, Csíki Tamás, Apor Péter, Tóth Árpád, Tóth Zoltán

Idegen nyelvű tartalmi összefoglalók:
Schimert Péter

További munkatársak:
Bárány Attila, Balogh Judit, Horváth Zita, Kóthay Katalin, Papp József,
Siető Lászlóné, Szászné Horváth Edit, Tóth G. Beáta

ISBN 963 661 325 7
ISSN 1217-9140

A szerkesztőség címe:
Miskolci Egyetem BTK,
3515 - Miskolc-Egyetemváros.
Tel.: (46)-565-111/21-34 v. 21-62.
Fax.: (46)-362-963.
E-mail: bolfazek@gold.uni-miskolc.hu

Készült A/4 formátumban, 200 példányban.
Nyomdai és kötészeti munkálatok: Miskolci Egyetem,
Sokszorosító Műhely. 3515 - Miskolc-Egyetemváros.
Felelős vezető: Kovács Tiborné.