FEKETE-FEHÉR KÉPEK

1. Bronzkori aranylelet, Somogyom (Şmig, Schmiegen, Kis-Küküllő m.). (MNM 180.1880.1–29.)

2. Bronzkori aranylelet, Somogyom (MNM 180.1880.1–29.)

3. Arany karperec, Magyarbénye (Biia, Bendendorf, Kis-Küküllő m.). (MNM 50.1880.)

4. Aranykorongok, Ottlaka (Grăniceri, Arad m.). (MNM 100.1903.1–2.; 103.1908.)

5. „Bronzcsörgő”, Gernyeszeg (Gorneşti, Kertzing, Maros-Torda m.). (MNM 3.1929.)

6. Bronztükör, Makfalva (Ghindari, Maros-Torda m.). (MNM 29.1913.)

7. Ti. Claudius Maximus, a Decebalust elfogó katona sírköve. Grammeni, Görögország (M. SPEIDEL, The Captor of Decebal. Journal of Roman Studies 60, 1970. XIII. tábla nyomán)

8. Dák ezüstpénzek (MNM Éremtár)

9. Dák ezüst ékszerek, Torockószentgyörgy (Colţeşti, Torda-Aranyos m.), Nagyenyed (Aiud, Strassburg, Alsó-Fehér m.) környéke és Nagyvárad (Oradea, Grosswardein). (MNM 29.1893.; 110.1894.3.; 81.1893. 34–35.)

10–11. Dák ezüst ékszerek, Nagykagya (Cadea, Bihar m.), Darlac (Dîrlos, Durless, Kis-Küküllő m.) és Cserbel (Cerbăl, Hunyad m.). (MNM 2.1944.2–3.; 102.1893.1–2.; 77.1875.4.; 15.1891.)

12. Részlet a Traianus-oszlopról: a császár vezérkarával (C. CICHORIUS, Die Reliefs der Traiansăule. Berlin 1896–1900. nyomán)

13. Részlet a Traianus-oszlopról: harci jelenet (I. m. nyomán)

14. Részlet a Traianus-oszlopról: a dák vezető réteg öngyilkossága (I. m. nyomán)

15. Részlet a Traianus-oszlopról: Decebalus halála (I. m. nyomán)

16. Traianus császár éremképe (MNM Éremtár)

17. Dacia provincia alapításakor vert érem (MNM Éremtár)

18. 1–2) Verespataki (Roşia Montană, Goldbach, Alsó-Fehér m.) viasztáblák (MNM)

19. Juppiter Dolichenus-jelvény töredéke Potaissából (Szentes, Múzeum)

20. Medaillon alakú sírkő Daciából (MNM 74.1910.2.)

21. 1–2) A dák háborúk befejezésekor vert dénárok a leigázott Dacia és a Duna folyó megszemélyesített alakjával; 3) Gallienus császár éremképe; 4) Decius császár érme DACIA FELIX felirattal; 5) Aurelianus császár éremképe; 6) Decius császár érme a megszemélyesített Dacia alakjával; 7–10) Viminaciumban Philippus uralkodása alatt vert érmek Dacia alakjával és legióinak jelvényeivel (MNM Éremtár)

22. Aranygyűrűk Daciából, Kispetri (Petrinzel, Kolozs m.), Csucsa (Ciucea, Kolozs m.). (MNM 80.1886.9.; 44.1891.)

23. Dísztál Bereckről (Breţcu, Bretz, Háromszék m.). Fényezett fekete színű, besimított díszítéssel (MNM N 61.51.1.)

24. 1–2) Vizigót ezüstkincs, Tekerőpatak (Valea Strîmbă, Csík m.). A Székely Nemzeti Múzeum 1944-ben elpusztult lelete (Archív fotó); 3) római pénzverde bélyege az egyik krasznai (Crasna, Háromszék m.) aranyrúdon. Vö. 1. színes kép (MNM RN 133.1887.1–3.); 4) aranyfibula, Felsőpián (Pianul de Sus, Walachisch-Pien, Szeben m.). 1860-ban találták, 1891-ig az Egger-gyűjteményben volt, akkor a British Museumba került (C. MARSHALL, Catalogue of Jewellery. London 1911. nyomán); 5a-b) figurális aranylemezek a szilágysomlyói (Şimleul Silvaniei, Szilágy m.) I. kincsből. Wien, Kunsthistorisches Museum VII. B. 112. (Fotó: MNM)

{1904.} 25. 1) Gepida fejedelem arany nyakperece, Somlyóújlak (Uileacul Şimleului, Szilágy m.). Kb. feles méretben. Súlya: 260,5 g (MNM RN 101.1902.); 2) római fémedény cseréputánzata, Kézdivásárhely (Tîrgu Secuiesc, Szekler Neumarkt, Háromszék m.). Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy (Sfîntu Gheorghe) I. 348. (Archív fotó: ELTE Régészeti Tanszék Fényképgyűjteménye); 3) hun kori arany cikáda alakú ékszer, Sáromberke (Dumbrăvioara, Scharnberg, Maros-Torda m.). (MNM RN 45.1981.)

26. 1–4) Mikelakai (Micălaca, Arad m.) sírleletek (MNM RN 111.1903.155.); 5–6) ezüst fülbevalópár, Apahida (Apahida, Kolozs m.). (MNM RN 27.1897.2–3.); 7–8) arany fülbevalópár, Segesvár (Sighişoara, Schăssburg, Nagy-Küküllő m.). (MNM RN 88.1904.1–2.); 9) Fibula ex Transilvania (MINIM Orn. Jank. 34.); 10) fehérfém fibula, Veţel (Vetet, Vitzel, Hunyad m.). (MNM RN 102.1875.)

27. Aranyfibula, karperec, gyűrűk, lemezek az apahidai I. fejedelmi sírból. Korábban a kolozsvári (Cluj-Napoca) Régészeti Múzeumban, ma részben a bukaresti (Bucureşti) Muzeul Naţional de Antichităţiban (Archív fotók: ELTE Régészeti Tanszék Fényképgyűjteménye)

28. 1–2) Arany övcsat és edénypánt az apahidai I. fejedelmi sírból. Korábban a kolozsvári Régészeti Múzeumban, jelenleg a bukaresti Muzeul Naţional de Antichităţiban (Archív fotók: ELTE Régészeti Tanszék Fényképgyűjteménye); 3) monogramos aranygyűrű az apahidai I. fejedelmi sírból (MNM RN 27.1897.6.); 4–6) ékszerek feldúlt gepida sírokból, Nagyvárad, volt Guttman-féle téglagyár. Rozenberg Márton egykori gyűjteményében (Archív fotó); 8) és 11) 1876 előtti lelet ugyanonnan, az ékkődíszes csat meglévő karikája a fényképen nem szerepel; 7, 9, 10) sírlelet a század elejéről, ugyanonnan. A 7–11) együtt szerepel a nagyváradi volt Püspöki Múzeumban készült archív fotón, amely egyértelműen bizonyítja a leletek eredeti őrzési helyét (MNM Adattár). Ma a baltimore-i Walters Art Gallery őrzi őket (de csak a fibula és a csat lelőhelyét ismerik)

29. 1) Arany fülbevaló, Bánffyhunyad (Huedin, Kolozs m.). (MNM RN 84.1897.1.); 2) félhold alakú aranycsüngő, Nagyvárad (MNM N 82.3.1 = N 879.); 3) rekeszes karddíszgomb, Erdély (MNM N 854.); 4) arany karperec, Erdély. Kolozsvár, volt Erdélyi Nemzeti Múzeum Régiségtára, Itsz. 2364. (Archív fotó); 5) aranygyűrű, Nagyszentmiklós (Sînnicolau Mare, Grossanktnikolaus, Torontál m.), Keresztúri-pusztai téglagyár (MNM R 29.1895.31. = N 693.); 6–7) fibulapár, Nagyvárad, volt Guttman-féle téglagyár. Eredeti Itsz. Püspöki Múzeum 245–246.1889. (Archív fotó, MNM Adattár); 8) aranygyöngyök, 9) fibula, ugyanonnan. Eredeti ltsz. Püspöki Múzeum 138.1911., az egyik aranygyöngy 100.1901. (Archív fotó: ELTE Régészeti Tanszék Fényképgyűjteménye)

30. 1–2) Kengyelpár, Dicsőszentmárton (Tîrnăveni, St. Martin, Kis-Küküllő m.). (MNM RN 20.1913.1–2.); 3) arany fülbevaló egykori erdélyi magángyűjteményből (MNM N 64.6.3. = N 856.); 4–6) lószerszámok, Németpereg (Peregul Mare, Deutschpereg, Arad m.). (MNM RN 84.1898.1–3.); 7) ezüst fülbevaló, Mojgrád (Moigrad, Szilágy m.). (MNM RN 126.1880.1.)

31. 1–2) Préselőminták, Korond (Corund, Udvarhely m.). A Székely Nemzeti Múzeum 1944-ben elpusztult leletei (Archív fotó: ELTE Régészeti Tanszék Fényképgyűjteménye); 3) préselőminta, Erzsébetváros (Dumbrăveni, Elisabethstadt, Nagy-Küküllő m.). (MNM RN 1.1914.); 4–18) préselőminták, Fönlak (Felnac, Temes m.). (MNM RN 72.1899.1–28.)

32. Öntöttbronz szíjvégek, övdíszek, fülbevalók késő avar sírokból: 1) Zilah (Zalău, Wallenberg, Szilágy m.). (MNM 8.1921.1.); 2–12) Aranyosgyéres (Cîmpia Turzii, Jerichmarkt, Torda-Aranyos m.). (MNM 20.1913.1–2. és 22.1936.1–4. Utóbbiak Téglás István magángyűjteményéből)

33. Leletek a Rómer–Pulszky–Hampel-féle ásatásból, Szilágynagyfalu (Nuşfalău, Szilágy m.). (MNM 141.1878; 119.1880; 152.1880.)

34. 1–3) Kengyelpár és zabla, Muszka (Mîsca, Arad m.). (MNM 45.1898.3–d., 9.); 4–5) kengyelpár, Fönlak (Felnac, Temes m.). (MNM 118.1901.11–12.); 6) kétélű kard, Szászkabánya (Sasra Montană, Krassó-Szörény m.). (MNM 101.1862.)

35. Kolozsvár Zápolya utcai ásatás: 1–2) archív fényképek a 4. és 5. sírról (Kovács István és Utay Balázs, 1911); 3) a 9. = 1/1941/ sír. László Gyula felvétele

36. Kolozsvár Zápolya utcai ásatás: a 10. = 2/1941/ sír. László Gyula felvétele

37. Kolozsvár Zápolya utcai ásatás: a 11. = 3/1942/ sír. László Gyula felvételei

38. A Kolozsvár Zápolya utcai 1911. évi ásatás 5. sírjának leletei (Kovács István és László Gyula nyomán)

39. Vas, ezüst és csont lószerszámdíszítmények a Kolozsvár Zápolya utcai 11. = 3/1942/ sírból (László Gyula nyomán)

40. 1–4) Kengyelek és lószerszámdíszek a Kolozsvár Zápolya utcai 11. = 3/1942/ sírból; 5–6) ezüst övveretek az 1911. évi I. sírból; 7) bőrtarsoly függesztőfüle a 10. = 2/1941/ sírból (Archív fotók)

{1905.} 41. 1–3) Karperecek, Fönlak (Felnac, Temes m.). (MNM 118.1901.1–2., 13.); 4) Ezüstkincs Királyföldről (MNM 62.1891.1–21.)

42. A Szent Péter- (jelenleg evangélikus) templom Harinán (Herina, Mönchsdorf, Beszterce-Naszód m.) északkeletről, 1200 körül

43. A marosszentimrei (Sîntimbru, St. Emrich, Alsó-Fehér m.) református templom déli kapuja, 1200 körül

44. Ívmező a gyulafehérvári (Alba Iulia, Weissenburg) első székesegyházból a megdicsőült Krisztus ábrázolásával, 1100 körül. Gyulafehérvár, székesegyház, déli kapu belső oldala. Másodlagos elhelyezés

45. A gyulafehérvári székesegyház déli mellékhajója, 13. század első harmada

46. Kisdisznód (Cisnădioara, Michelsberg, Sieben m.) evangélikus hegyi temploma délről, 1223 előtt

47. A megdicsőült Krisztus két apostol között a gyulafehérvári székesegyház déli kapujának ívmezején, 1200 körül

48. Kerc (Cîrţa, Kerz, Szeben m.), a cisztercita kolostor és templom maradványai délkeletről, 13. század első fele

49. A brassói (Braşov, Kronstadt) Szent Bertalan- (evangélikus) templom szentélye, 13. század közepe

50. A besztercei (Bistriţa, Bistritz) görögkeleti, egykor minorita templom szentélyének északi oldala, 1270-es évek

51. Gyulafehérvári sorok. Magyar nyelvű bejegyzés egy ferences prédikációs kódexbe, 14. század. Gyulafehérvár, Batthyaneum Mss. Ill. nr. 89. fol. 58r. (Közli: S. JAKÓ–R. MANOLESCU, Scrierea latină în evul mediu. Bucureşti 1971.) A bemutatott részlet olvasata: Chudalatus miuin[e]c ielenetiuben / vnu[n] zaiaual mu[n] dut igen [e]c tonosagaban / sce[n]t oltaru[n] kuner kepeben. / oz kerest fan figeu kepeben

52. Az építtetők feliratai a gerendi (Luncani, Torda-Aranyos m.) református templomon: 1) István pap, 1290; 2) Saul tordai archidiaconus és Sámson fiai, Péter comes és Miklós, 1299

53. Vasalt ajtószárny a szentegyedi (Sîntejude, Kolozs m.) egykori református templomból, 1300 körül. Kolozsvár, Múzeum

54. A magyargyerőmonostori (Mănăstireni, Ung. Klosterdorf, Kolozs m.) református templom délnyugat felől, 13. század közepe

55. Részlet a holtmányi (Hosman, Holzmengen, Szeben m.) szász templom nyugati kapujának bélletdíszéből, 13. század első fele

56. Őraljaboldogfalva (Sintămăria-Orlea, Liebfrauen, Hunyad m.) református temploma délkeletről, 13. század közepe

57. Görögkeleti templom Demsuson (Demsuş, Demsdorf, Hunyad m.), 13. század közepe. Északi nézet

58. Görögkeleti templom Zeykfalván (Streiu, Hunyad m.), 13. század második fele. Északnyugati nézet

59. Görögkeleti templom Guruszádán (Gurasada, Gursaden, Hunyad m.), 1300 körül. Délkeleti nézet

60. A dévai (Deva, Diemrich, Hunyad m.) vár és a lebontott református templom délről, 13–15. század. Ludwig Rohbock vízfestménye, 1850-es évek (MTKCs T. 219.)

61. Sebesvár (Bologa, Kolozs m.) romjai nyugat felől, 13. század

62. Földvár (Feldioara, Marienburg, Brassó m.) várának romjai délnyugatról, 13–15. század. Nyomat Schuller és fia fényképe nyomán (MTKCs 70.58.)

63. Vár lakótoronnyal Keheken (Cîlnic, Kelling, Sieben m.), 13–14. század. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

64. A gyulafehérvári székesegyház nyugati kapuja, 1270 körül

65. A szászrégeni (Reghin, Sächsisch-Reen, Maros-Torda m.) evangélikus templom nyugati kapuja, 1330. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

66. [Losonci Bánffy] Tamás mester, kegyúr építési felirata a szászrégeni evangélikus templom szentélyében, 1330

67. A Szent László-legendát ábrázoló bögözi (Mugeni, Udvarhely m.) falfestmény részlete, 1300 körül. Református templom, hajó, nyugati fal

68. Falképek a gelencei (Ghelinţa, Gelentz, Háromszék m.) római katolikus templom hajójának északi falán. Felső sor: a Szent László-legenda részlete, alsó sor: jelenetek Jézus életéből, 1320–1330 körül (OMF Fényképgyűjtemény)

69. A szászsebesi (Sebeş, Mühlbach, Szeben m.) evangélikus templom és Szent Jakab-kápolna északnyugat felől. Hosszház: 13. század, szentély: 14. század második fele, Szent Jakab-kápolna: 15. század

70. A szászsebesi evangélikus templom szentélyének belseje, 14. század második fele

{1906.} 71. A Latorvár (14. század) a Vöröstoronyi- (Turnu Roşu, Rothenturm, Szeben m.) szorosban, háttérben a tolmácsi (Tălmaciu, Talmesch, Szeben m.) várral (14. század). J. Blössing tollrajza és vízfestménye, 1735 körül (MTKCs 69.114.)

72. Baldachinos szobrok a szászsebesi (Sebeş, Mühlbach, Szeben m.) evangélikus templom szentélyének déli oldalán, 14. század vége

73. Baldachint készítő kőfaragó ábrázolása a kolozsvári Szent Mihály-templom szentélyében, 14. század utolsó harmada (OMF Fényképgyűjtemény)

74. Kolozsvári Márton és György Szent György-szobra, 1373. Prága, Nemzeti Galéria (Fotó: Jaroslav Jerábek, Národní Galerie v Praze)

75. A Szent György-szobor lábazatának részlete (Fotó: Státní Ústav Památkové Péče v Praze)

76. Nagybánya pecsétnyomójának lenyomata (MTA M KCs pecsétmásolat-gyűjteménye). Az eredeti ezüst pecsétnyomó: 14. század közepe. Nagybánya (Baia Mare), Múzeum

77. Bronz keresztelőmedence Segesden (Şaş, Schaass, Nagy-Küküllő m.), 14. század

78. Aquamanile bronzból Kolozsvár környékéről, 14. század (MNM 39.1895.)

79. Kehely a sellemberki (Şelimbăr, Schellenberg, Szeben m.) evangélikus templomban. Aranyozott ezüst, 14. század. Victor Roth felvétele (MNM Adattár)

80. Kehely a szakadáti (Săcădate, Sakedaten, Szeben m.) magyar evangélikus templomból. Aranyozott ezüst, 14. század. Nagyszeben, Bruckenthal Múzeum (Közli: J. BIELZ, Arta aurarilor din Transilvania. [Bukarest] 1957.)

81. Egyházi és közületi pecsétek Erdélyben (Másolatok az MTA MKCs pecsétmásolat-gyűjteményében az OL-ban őrzött eredetiről): 1) Péter erdélyi püspök, 1299 (Dl 2216.); 2) János kolozsmonostori apát, 1343 (Dl 3492.); 3) kolozsmonostori konvent, 1362 (Dl 5357.); 4) erdélyi káptalan, 1320 (Dl 1832.); 5) Kolozsvár város, 1472 (Dl 62897.); 6) Lackfi István vajda, 1348 (Dl 73657.)

82. 1) Kilenc magyarországi bencés apát, köztük (balról az ötödik) János kolozsmonostori apát (vö. 81/2. kép) pecsétjével ellátott oklevél (az egyik pecsét elveszett), 1342 (OL Dl 3492.); 2) István erdélyi herceg pecsétje, 1351 (OL Dl 4153.); 3) a hét szász szék pecsétje, 1365 (OL Dl 41626.)

83. Jakab erdélyi püspöki vikárius pecsétje, 1403 (OL Dl 67241.)

84. Csáktornyai Lackfi István erdélyi vajda vörös márvány sírköve az általa alapított keszthelyi egykori ferences, ma plébániatemplom szentélyében, 1387–1397

85. Verebi Péter erdélyi alvajda sírköve Mátraverebélyen, 1402

86. Rozsnyai János 1445-ben festett falképe a nagyszebeni (Sibiu, Hermannstadt) evangélikus templomban. Másolat (MNG)

87. Görögkeleti román templom Lupsán (Lupşa, Wolfsdorf, Torda-Aranyos m.), 1400 körül

88. Falképek Zeykfalván (Streiu, Hunyad m.) a görögkeleti templom szentélyének déli falán, 14–15. század

89. 1) A ribicei (Ribiţa, Hunyad m.) görögkeleti templom alapítói: Vladislav és Anca. Falkép a templom hajójának déli falán, 15. század; 2) Szent István, Szent László és Szent Imre. Falkép a kristyori (Crişcior, Hunyad m.) görögkeleti templom hajójának déli falán, 15. század

90. A kristyori görögkeleti templom alapítói: Bâlea feleségével, Vişével és fiával, Ştefannal. Falfestmény a hajó nyugati falán, 15. század

91. Erdély-szerte alkalmazott reprezentatív kaputípus néhány példája: 1) Kerc (Cîrţa, Kerz, Fogass m.), cisztercita apátsági templom nyugati kapuja, 1300 körül; 2) Torda (Turda, Thorenburg, Torda-Aranyos m.), ó-tordai református templom nyugati kapuja, 14. század második fele; 3) Riomfalva (Richişul, Reichersdorf, Nagy-Küküllő m.), szász evangélikus templom, nyugati kapu, 15. század első negyede; 4) Küküllőkörös (Curciu, Kirtsch, Kis-Küküllő m.), szász evangélikus templom, nyugati kapu, 15. század első negyede

92. Pietà a nagyszebeni evangélikus templomból, 1400 körül. Nagyszeben, Bruckenthal Múzeum (MNG Fényképgyűjtemény)

93. Apostolszobor a brassói Fekete-templom szentélyéről, 15. század első fele. Gipszmásolat (MNG)

94. Püspökszobor a brassói Fekete-templom szentélyéről, 15. század első fele. Gipszmásolat (MNG)

95. A kolozsvári Szent Mihály-templom hosszházának belseje, 1430-as évek

96. A bécsi egyetem ezüst pecsétnyomója, 15. század első fele (MNM)

97. Két oldal a kolozsmonostori (Cluj-Mănăştur, Appesdorf, Kolozs m.) konvent kincstár- és könyvtárjegyzékéből, 1424–1427 (OL Dl 36403.)

98. Részlet a nagyszebeni plébánia könyvtárjegyzékéből, 1442. Gyulafehérvár, Batthyaneum (S. JAKÓ–R. MANOLESCU, Scrierea latină in evul mediu. Bucureşti 1971.)

{1907.} 99. A müncheni kódex utolsó lapja, 1466. München, Bayerische Staatsbibliothek (A Müncheni Kódex 1466-ból. Szerk. NYÍRI ANTAL. Bp. 1971.). A kolofon szövegének betűhív olvasata: E kono meguegeztetet Nemeti gorgnec hensel emre fianac keze mint Moldouaban Tathros varosaban Ur zuleteten’ Ezer negzaz hatvan hatod eztendoicben

100. Stibor vajda pecsétje, 1402 (Másolat az OL-ban őrzött eredetiről az MTA MKCs pecsétmásolat-gyűjteményében. Dl 73929.)

101. Bebek Péter székely ispán pecsétje, 1424 (Másolat az OL-ban őrzött eredetiről az MTA MKCs pecsétmásolat-gyűjteményében)

102. Újlaki Miklós vajda sírköve az újlaki (Ilok, Jugoszlávia) ferences templomban, 15. század közepe (Arch. Ért. Új folyam 9. 1889. melléklet a 3. oldalhoz)

103. Stiborci (I) Stibor († 1414) vajda székesfehérvári sírkövének töredéke, 1414 körül (Székesfehérvár, magángyűjtemény)

104. A vajdahunyadi (Hunedoara, Eisenmarkt) vár délnyugat felől, 13–15. század második fele (OMF Fényképgyűjtemény)

105. A vajdahunyadi vár délkeleti nézete 1735-ben. J. Blössing(?) tollrajza és vízfestménye (MTKCs 68.113.)

106. Brassó látképe északnyugatról a Fekete-templommal (15. század első fele) és a városfalakkal. Előtérben a Fehér-torony, 1494/1723 (OMF Fényképgyűjtemény)

107. Szelindek (Slimnic, Stolzenburg, Szeben m.) vára kelet felől, 15. század második fele

108. Az egykori Magyar utcai városkapu Kolozsváron, 1470-es évek. Lebontva 1872-ben. Veress Ferenc felvétele, 1860-as évek (Fényképalbum Erzsébet királyné számára. Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Budapest Gyűjtemény)

109. A disznódi kapu Nagyszebenben. Városfalak: 15. század, torony: újjáépítve 1594-ben, lebontva 1836-ban. Johann Böbel akvarellje, 19. század közepe (Nagyszeben, Bruckenthal Múzeum)

110. Az egykori Híd utcai kapu Kolozsváron, 1477. Lebontva 1870–1872-ben. Veress Ferenc felvétele, 1860-as évek (Fényképalbum Erzsébet királyné számára. Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Budapest Gyűjtemény)

111. Kálvária-oltár Prázsmáron (Prejmer, Tartlau, Brassó m.), 1450 körül

112. Viaticum- (úti) szelence. Aranyozott ezüst, öntött áttört, filigrános-bőrtűs, sodronyzománcos munka üveglappal, Erdély, 1451(?) (MNM 1907.90.)

113. Madonna-szobor a csíkmenasági (Armăşeni, Csík m.) római katolikus templomban, 1440–1460 (OMF Fényképgyűjtemény)

114. Bronz keresztelőmedence Segesváron, az egykori domonkos, jelenleg evangélikus templomban, 1440

115. Kehely a besenyői (Viişoara, Heidendorf, Beszterce-Naszód m.) szász evangélikus templomból. Aranyozott ezüst, 15. század. Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum. Victor Roth felvétele (MNM Adattár)

116. Hunyadi János gyulafehérvári síremlékének fedőlapja, 15. század utolsó harmada. Gyulafehérvár, székesegyház, déli mellékhajó

117. Hunyadi János gyulafehérvári szarkofágjának eredeti oldallapja, 15. század utolsó harmada. A jelenlegi fedőlap a 16. század közepén készült. Gyulafehérvár, székesegyház, déli mellékhajó (MNG Fotógyűjtemény)

118. Mátyás király szülőháza Kolozsváron, 15. század

119. Polgárház ajtaja Besztercén (Bistriţa, Bistritz), 1480. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

120. Ebédlő a kolozsvári egykori domonkos kolostorban, 15. szálad vége (OMF Fényképgyűjtemény)

121. Könyvtárterem a kolozsvári egykori domonkos kolostorban, 15. század vége (OMF Fényképgyűjtemény)

122. Kazula a kolozsvári egykori domonkos templomban. Hímzett velencei brokát, 15. század

123. Kőkeretes ételátadó nyílás a kolozsvári egykori domonkos kolostorban, 15. század vége (OMF Fényképgyűjtemény)

124. Csíkcsobotfalva (Cioboteni, Csík m.) római katolikus temploma (15. század) és Csíksomlyó (Şumuleu, Csík m.) nyugat felől

125. Egy kódex a csíksomlyói (Şumuleu, Csík m.) egykori ferences könyvtárból, 15. század (Budapest, Néprajzi Múzeum, Fényképgyűjtemény)

126. Az evangélikus templom és a városháza Nagyszebenben délnyugatról. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

127. Szászhermány (Hărman, Honigberg, Brassó m.) erődtemploma. Erődítés: 15. század (OMF Fényképgyűjtemény)

{1908.} 128. Lesses (Dealul Frumos, Schönberg, Nagy-Küküllő m.) szász erődtemploma. Erődítés: 16. század eleje. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

129. Erked (Archita, Arkeden, Udvarhely m.) szász erődtemploma, 16. század eleje. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

130. Székelyderzs (Dîrjiu, Udvarhely m.) erődített unitárius temploma, 16. század eleje (OMF Fényképgyűjtemény)

131. Lázói János gyulafehérvári kápolnájának északi homlokzata, 1512 (OMF Fényképgyűjtemény)

132. Kazettás mennyezet részlete Gogánváraljáról (Gogan-Varolea, Gogeschburg, Kis-Küküllő m.), 1503–1520. Akvarellmásolat (MNG)

133. Falképek a székelydályai (Dala, Udvarhely m.) református templom szentélyének boltozatán, 16. század első negyede (OMF Fényképgyűjtemény). A boltozaton ábrázolt címerek jobbról balra: északi oldal, alsó sor: 1) Jagelló-kori országcímer, 2) a székely nemzet címere, 3) Brassó címere, 4) Segesvár (?) címere; déli oldal, felső sor: 1) Barlabássy Lénárd alvajda (1493–1523) címere, 2) Rozsnyó címere, 3) Szeben címere, 4) pólyás magyar címer

134. Sekrestyeajtó a kolozsvári Szent Mihály-templomban a plébános, a bécsi egyetemen tanulmányokat folytató Johannes Clyn mellképével, 1528. Osztrák import. Alkotóját Balogh Jolán Adolf Daucher körébe helyezi

135. Szentségtartó fülke a kövesdi (Coveş, Kübesch, Nagy-Küküllőm.) református templomból, csucsi Tomori Miklós címerével, 1537. Kolozsvár, Múzeum (OMF Fényképgyűjtemény)

136. Az ún. Kornis-kereszt a kolozsvári volt ferences templomban, 1520–1530

137. Ajtókeret Adrianus Wolphard kolozsvári házából, 1541. Kolozsvár, Múzeum

138. A Szentlélek kitöltése-főoltár Csíkszentlélekről (Leliceni, Csík m.), csukott állapotban, 1510 (MNG)

139. Bemutatás a templomban. Részlet a csíkszentimrei (Sîntimbru, Csík m.) Mária-oltárról, 1500 körül (OMF Fényképgyűjtemény)

140. Mária halála. Részlet a csíkszentimrei Mária-oltárról, 1500 körül (OMF Fényképgyűjtemény)

141. Jessze fája Máriával. A szászsebesi (Sebeş, Mühlbach, Sieben m.) evangélikus templom főoltárának középrésze, 1524 körül

142. Boroskancsó tállal. Aranyozott ezüst, zománcdíszítéssel. Csináltatta Losonci Antal 1548-ban (IM)

143. Részlet Losonci Antal kancsójáról Losonci Antal és Báthori Klára címerével

144. Főpapi palástcsat I S ötvösjeggyel. Aranyozott ezüst, drágakövekkel. Nagyszeben, 1530 körül (Esztergom, Főszékesegyházi Kincstár)

145. Ötvösműhely a 16. század közepén. A brassói ötvöscéh behívó táblája, 1556 (MNM)

146. Kehely. Aranyozott ezüst, 16. század eleje. Brassó, magyar evangélikus egyház

147. Kehely. Aranyozott ezüst, 1512. Moksa (Moaga, Háromszék m.), református egyház

148. Kehely. Aranyozott ezüst, 1530 körül. Kászonimpér (Casonul Mare, Csík m.), római katolikus templom. Elveszett

149. Pohár hat ivókaréjjal. „Dávid Ferenc pohara.” Aranyozott ezüst, 16. század első fele. Kolozsvár, Farkas utcai református egyház

150. Városháza Brassóban, 13–16. század (OMF Fényképgyűjtemény)

151. A brassói városháza egykori órájának részei: 1) kéz; 2) Nap; 3) Hold. Vörösréz, eredetileg aranyozva, 1528 (MNM Újkori Osztály 1896. 60.)

152. Szapolyai János egykorú arcképe. Erhard Schön fametszete. 1540 körül (Közli: M. GEISBERG, The German Single-Leaf Woodcut: 1500–1550. IV. New York 1974. 1246. Magyarországon először: SZABÓ GÉZA, Szapolyai János korabeli arcképe. História, 1984/5–6. 19.)

153. I. Ferdinánd. Bartel Beham rézkarca, 1531 (MTKCs 6608.)

154. Izabella (1559) szarkofágja a gyulafehérvári székesegyház északi mellékhajójában, 1559 körül. Valószínűleg lengyel munka

155. Martinuzzi György meggyilkolása alvinci (Vinţul de Jos, Winzendorf, Alsó-Fehér m.) kastélyában, 1551. december 17. Ismeretlen német mester rézmetszete, 17. század (MTKCs 11598.)

156. A Martinuzzi-kastély bejárata Alvincon, 1546–1551. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

157. Erdélyi fejedelmek pénzei a 17. század elejéig: 1) János Zsigmond aranyforintja, 1556; 2) Báthori István aranyforintja, 1572; 3) Báthori Kristóf 10 aranyforintja, 1577; 4) Bocskai Erzsébet 5 aranyforintosa, 1577; 5) Báthori Zsigmond tallérja. Nagybányai veret, 1597; 6) Székely Mózes 10 aranyforintosa, 1603 (MNM Éremtár)

158. Részlet János Zsigmond († 1571) szarkofágjáról a gyulafehérvári székesegyház északi mellékhajójában, 1571 körül

{1909.} 159. Báthori István arcképe. Dominicus Custos rézmetszete, 1600 (MTKCs 742.)

160. Székelytámad várának romjai Székelyudvarhelyen (Odorheiu Secuiesc, Hofmarkt, Udvarhely m.). Építtette János Zsigmond 1562-ben. Ludwig Rohbock képe, 1850-es évek (MTKCs T. 4139.)

161. A szamosújvári (Gherla, Neuschloss, Szolnok-Doboka m.) várkápolna szentélye délkeletről, 1542

162. A keresdi (Criş, Kreisch, Nagy-Küküllő m.) Bethlen-kastély tornácos udvari homlokzata, 1559–1598. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

163. Reneszánsz kőkeretes ajtók polgárházakból: 1) Basta-ház, Kolozsvár, 1553 (OMF Fényképgyűjtemény); 2) Bogner-ház, Kolozsvár, 1560-as évek (OMF Fényképgyűjtemény); 3) N.I. kezdőbetűs magyar ötvös háza, Kolozsvár, 1568 (OMF Fényképgyűjtemény); 4) Haller-ház, Nagyszeben, 16. század második fele

164. Erdélyi nyomdákban készült könyvek címlapjai: 1) Augustinus, Aurelius: Sententiae ex omnibus operibus divi Augustini decerptae. (Corona) MDXXXIX [Honter]. (RMNy 30.); 2) [Heltai Gáspár -transl.:] Catechismus minor, az az, a keresztyeni tudomanac reuideden valo sumaya. Colosuarba 1550 (Heltai és Hoffgreff). (RMNy 86.); 3) Ritvs explorandae veritatis… Colosuarij, 1550 (H)[offgreff]. (RMNy 87.); 4) Tinódi Sebestyén: Cronica, Tinodi Sebestien szörzese. Colosvarba, 1554 (Hofgreff). (RMNy 109.); 5) (Werbőczy István:) [Magyar] Decretum, az az, Magyar és Erdély országnac Töruény könyve. Heltai Gaspartol wyonnan meg nyomtattot. Colosvarot, 1571 (RMNy 307.)

165. Bánffy Pál könyvtáblája Luther és Melanchton arcképével, 1569. Ismeretlen helyen (Közli: Magyar Iparművészet XIX, 1916. 15. l.)

166. Salamon kiralynak az David kiraly, fianak Markalfal való tréfa beszédeknek rövid könyve (Colosuáratt 1577) [Heltai Gáspárné). Címlap (RMNy 389.)

167. Melius Juhász Péter: Herbarium az faknac fuveknec nevekről, természetekről, és hasznairól… Colosuárat, 1578. Heltai Gaspárne. Címlap (RMNy 413.)

168. Fronius, Matthias: Statusa ivrivm mvnicipalivm Saxonum in Transylvania… (Corona) 1583. Címlap (RMNy 524.)

169. [Tetroeuangel] [Braşov, 1561. Coresi şi Tudor]. Johann Benkner brassói bíró megbízásából liturgikus használatra készült részleges román bibliafordítás. Címlap (RMNy 168. OSzK)

170. [Palia] [Oräştie, 1582. Şerban şi Marien]. Fordította Tordasi Mihály, az erdélyi romának református püspöke. Címlap (RMNy 519. OSzK)

171. Az első román nyomdász, Filip mester monogramja a szebeni evangeliáriumon, 1546 (Gutenberg Jahrbuch, 1966)

172. Jézus születése. Részlet egy román triptichonról. Égerbegy (Agîrbiciu, Arbegen, Kolozs m.), görögkeleti templom, 1555

173. Fr. Massimo Milanesi terve a gyulafehérvári jezsuita kollégiumhoz, 1586. Paris, Bibliothèque Nationale (BALOGH JOLÁN, Kolozsvári kőfaragó műhelyek a XVI. században. Bp. 1985. 179.)

174. Fa harangtorony Mezőcsáváson (Ceuaşul de Cîmpie, Maros-Torde m.), 16. század második fele

175. Zárszerkezet a berethalmi (Biertan, Birthälm, Nagy-Küküllő m.) szász erődtemplom sekrestyeajtaján, 1515 körül

176. Conrad Haas nagyszebeni haditechnikus háromlépcsős rakétaterve, 1529 (B. HANS, Conrad Haas. Bukarest 1983.)

177. Conrad Haas rakétahajtású szerkezeteivel, 1529 (I. m.)

178. Könyv alakú óra. Aranyozott bronz. Michael Wolf órás és Marsinus Wolf ötvös nagyszebeni mesterek készítették török exportra, 1576 (IM 62.1419.1.)

179. A könyvóra (178. kép) belseje iránytűvel és napórával

180. Schinzeug (kompaszos szögmérő) a nagyszebeni volt evangélikus gimnáziumból, 1580 körül (OMM 77.441.1.)

181. Báthori Zsigmond zsebórája. Aranyozott bronz, 16. század második fele (MNM Orn. Jank. 81.)

182. Báthori Zsigmond zsebórája nyitva

183. Bányában használt mérőkészlet hordozható-fadobozban, 1581. Készítője T.K. Napórája Nagybánya (Baia Mare, Frauenbach, Szatmár m.) szélességi körére állítva. Készült az alsó-magyarországi bányavidéken (MNM 119V.b.95.)

184. A bányászati műszer (183. kép) napórája

185. Szinán nagyvezír átkel a Dunán Gyurgyevónál (Giurgiu), 1595. október. Theodor de Bry rézkarca, 1596 (MTKCs T. 4001.)

{1910.} 186. Báthori Zsigmond Temesvárt ostromolja, 1596. június. Hans Siebmacher rézkarca, 1602 (MTKCs T. 3908.)

187. 1) Báthori Zsigmond. Dominicus Custos rézmetszete, 1596 (MTKCs 167/1951 Gr.); 2) Vitéz Mihály havasalföldi vajda. Ifj. Egidius Sadeler rézmetszete, 1601 (MTKCs 3163.); 3) Giorgio Basta. Dominicus Custos rézmetszete, 1598 (MTKCs 717.)

188. Bocskai István. Ismeretlen művész rézmetszete, 1605/1606 (MTKCs 11766.)

189. Bocskai kőből faragott címere kolozsvári szülőházában, 1606 körül

190. Gyulafehérvár térképe Bethlen Gábor erődítésével. Lotharingiai Károly ismeretlen olasz hadmérnökének tollrajza és vízfestménye, 1687 (MTKCs T. 8913.)

191. Szamosújvár (Gherla, Neuschloss, Szolnok-Doboka m.) térképe 1687-ből. Lotharingiai Károly olasz hadmérnökének tollrajza és vízfestménye (MTKCs 8917.)

192. A Lázár-kastély Gyergyószárhegyen (Lăzarea, Csík m.), háttérben az egykori ferences kolostor. Az építkezést megkezdte Lázár János 1532-ben befejezte Lázár István főkirálybíró 1631–1632-ben, leégett 1707-ben

193. Fejedelmi pénzek: 1) Rákóczi Zsigmond tallérja, 1607; 2) Báthori Gábor tallérja, 1608 (MNM Éremtár)

194. A küküllővári (Cetatea de Baltă, Kokelburg, Kis-Küküllő m.) kastély. Építtette Bethlen István, 1615–1624. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

195. Bethlen Gábor arcképe. Ifj. Egidius Sadeler rézmetszete, 1620 (MTKCs 776.)

196. Fejedelmi pénzek: 1) Bethlen Gábor tallérja, 1616; 2) Bethlen Gábor tallérja. Körmöcbányai veret, 1621; 3) Bethlen Gábor tallérja. Nagybányai veret, 1621; 4) Bethlen István aranyforintja. Kolozsvári veret, 1630; 5) Brandenburgi Katalin dukátja. Kolozsvári veret, 1630 (MNM Éremtár)

197. A fogarasi (Făgăraş, Fogarasch) vár, 1589–1594

198. Reneszánsz ajtókeret Kolozsváron az egykori Híd utcában, 1613

199. Kolozsvár észak felől. Ismeretlen mester rézkarca Egidius van der Rye rajza után, 1617 (MTKCs T. 1420.)

200. Illyefalva (Ilieni, Ilgendorf, Háromszék m.) vára, 17. század. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

201. Szász evangélikus lelkészek síremlékei a nagyszebeni evangélikus templom úri. ferulájában. Baloldalt Peter Lupinus († 1597), mellette Georg Hann († 1610)

202. Barbara Schlemmer, medgyesi szász lelkész feleségének síremléke a medgyesi (Mediaş, Mediasch, Nagy-Küküllő m.) evangélikus templomban. Elias Nicolai műve, 1620-as évek

203. Bethlen Gábor kézírása. Levél Rákóczi György borsodi főispánnak, 1621. április 29. (OL E 190–314 W Arch.Fam. Rákóczi)

204. Bethlen Gábor és Káldi György vitája. Megjelent: Tanner, Mathias: Societas Jesu, apostolorom imitatrix. Prága, 1694. 615. (OSzK)

205. Halotti pompa… Gyulafehérvár, 1624. Címlap (RMNy 1306. OSzK)

206. Articuli dominorum regnicolarum trium nationum regei Transylvaniae er partium Hungariae… [Gyulafehérvár] 1627. Címlap. Erdélyi országgyűlési törvénycikkek (RMNy 1382. OSzK)

207. Tholdalagi Mihály fedeles kupája. Aranyozott ezüst. Nagyszeben, Andreas Fleischer műve, 1623 (MNM)

208. Fedeles ezüstkanna Bögözről (Mugeni, Udvarhely m.), 1625 (OMF Fényképgyűjtemény)

209. Habán kancsó, 1630 (IM 2815.)

210. I. Rákóczi György arcképe. Ismeretlen mester rézkarca, 17. század második fele (MTKCs 3732.)

211. I. Rákóczi György rejtjeles levele fiához, 1644. június 14. reggel 10 óra. Záróoldal (OL Gyulafehérvári Káptalan Országos Levéltára. F 12. Lymbus 4. cs. I. Rákóczi György politikai levelei 48.)

212. I. Rákóczi Györgynek készült kehely színaranyból. Brózer István kolozsvári ötvös munkája, 1641. Rajta Jézus életéből vett jelenetek (MNM 1926.90.)

213. I. Rákóczi György gyűrűs pecsétje, 1645. június 19-én kelt levelén (OL F 12. Lymbus 4. cs. 51.)

214. Aranyosmedgyes (Mediqul Aurit, Szatmár m.), a Lónyai-kastély főhomlokzata. Építtette Lónyai Zsigmond, 1630–1657

215. Szószék mellvédje a kolozsvári Farkas utcai református templomban. Az alabástrombetétek Elias Nicolai nagyszebeni kőfaragó művei, 1646

216. A kolozsvári Farkas utcai református templom szószékének alsó része. I. Rákóczi György kőfaragójának, Benedek mesternek műve, 1646

217. Tölcséres (ablakkészítő) Péter jelvénye a kolozsvári Szent Mihály-templom egyik ablakának kávájában, 1623

{1911.} 218. Tölcséres Péter által adományozott kehely, 1636. Kolozsvár, unitárius egyház. Balogh Jolán felvétele

219. Bronzmozsár (1646) és ágyúcső formájú mozsártörő (1589) a bethleni (Beclean, Bethlen, Szolnok-Doboka m.) Bethlen-kastélyból

220. Apafi György síremléke, eredetileg az almakeréki (Mălîncrav, Malmkrog, Nagy-Küküllő m.) evangélikus templomban. Elias Nicolai műve, 1635 (MNM)

221. Szász királybírók sírkövei a nagyszebeni evangélikus templom ún. ferulájában. Balra Valentin Seraphin (11639), jobbra Valentin Frank (11648)

222. Keresztelőkanna és tálca késő reneszánsz groteszk dísszel. Kanna: 17. század első fele, tálca: 17. század második fele. Kolozsvár, Farkas utcai református egyház (OMF Fényképgyűjtemény)

223. Fedeles kanna. Aranyozott ezüst, 1633. Kolozsvár, Farkas utcai református egyház (OMF Fényképgyűjtemény)

224. Egyházi edények a bodoki (Bodor, Háromszék m.) református gyülekezet 17. századi felszereléséből. Kehely: 1659

225. A marosvásárhelyi (Tîrgu Mureş, Neumarkt am Muresch) kovácscéh pohara, 1638 (MNM 5331.)

226. Kazettás mennyezet a székelydályai (Dala, Udvarhely m.) unitárius templomban, 1630

227. Lorántffi Susannatul: Moses és az prophetak. Gyulafehérvár, 1641. Címlap. (RMK 1. 716. OSzK)

228. Falképek a csíkmenasági (Armăşeni, Csík m.) római katolikus templom szentélyének boltozatán. Boltozat: 16. század eleje, falképek: 1655 (OMF Fényképgyűjtemény)

229. Albrirh, Martinus: Opusculum Metaphysicum. Brassó, 1657. Címlap. XII. disszertáció (RMK 11. 876. OSzK)

230. Román nyelvű Újtestamentum. Gyulafehérvár, 1648 (RMK 11.686. Budapest, Akadémiai Könyvtár)

231. Kemény János pohara. Aranyozott ezüst, oldalán Kemény János és Kállai Zsuzsanna címere, 1648 (IM 64307.)

232. II. Rákóczi György képmása. Johannes Meysenns rézmetszete, 17. század közepe (MTKCs 57.118.)

233. Apáczai Csere János: Magyar Encyclopaedia. Utrecht, 1653. Címlap (RMK I. 876. OSzK)

234. Apáczai Csere János: Magyar logikátska. Gyulafehérvár, 1654. Címlap (RMK L 883. OSzK)

235. A váradi Biblia. Nagyvárad-Kolozsvár, 1661. Címlap (RMK I. 970. OSzK)

236. Nagyvárad török hadakkal körülvéve, 1660. július. Gaspar Bouttats egykorú rézmetszete és rajza. Megjelent: Gualdo Priorato: Historia di Leopoldo Cesare. Vienna, 1670. Vol. I. (MTKCs T. 4440.)

237. Köprülü Mehmed nagyvezír 1660-ban. Jacob Toornvliet rajza, Johann Martin Lerch metszete. Megjelent: Gualdo Priorata Historia di Leopoldo Cesare. Vienna, 1670. Vol. I. (MTKCs 25.46.)

238. Fejedelmi pénzek: 1) I. Rákóczi György 10 aranyforintosa, 1631; 2) II. Rákóczi György tallérja. Nagybányai veret, 1652; 3) Barcsai Ákos tallérja. Kolozsvári veret, 1659; 4) Kemény János tallérja. Kolozsvári veret, 1661 (MNM Éremtár)

239. Apafi Mihály lovas képe, a háttérben Kolozsvárral. Jacob Sandrart rézmetszete, 1660-as évek (MTKCs 599.)

240. Erdély Buda visszafoglalása idején (OSzK Kézirattár M 580.)

241. Thököly Imre elfogatása, 1685. október 15. Ismeretlen mester rézmetszete (OSzK Kézirattár M 982.)

242. Sachs von Harteneck szász gróf kivégzése Nagyszeben piacterén, 1703. december 5. (E. SIGERUS, Aus alter Zeit. Bilder in Doppelton Lichtdruck aus siebenbürg.-sächsiche Städten. Hermannstadt 1904.)

243. Apafi Mihály és Lotharingiai Károly. Megjelent Abrégé historique et iconographique de Charles V. Duc Lorraine. H. é. n. [1688 k.] D.M.G.P. rajzaival (OSzK App. H. 2355.)

244. Díszmagyarhoz való felszerelés: öv, mentekapocs, kardkötő lánc és násfa. Aranyozott ezüst, rekeszzománc igazgyöngyökkel és dalmatinokkal díszítve, 17. század. Ismeretlen helyen. Kiállításon szerepelt Kolozsváron 1941-ben (Erdélyi művészeti kiállítás katalógusa, 1941. 109. sz.)

245. Kalapforgó Erdélyből. Aranyozott ezüst, erdélyi zománccal, 17. század (IM 53.4927.)

246. Bornemisza Anna fejedelemasszony részére készült kolozsvári aranyozott bőrkötés, 1674. Kolozsvár, Egyetemi Könyvtár (RMK I. 4543. Közli: Magyar Iparművészet, 1916.)

247. Bethlen Miklós kastélya Betlenszentmiklóson (Sînmiclăuş, Kis-Küküllő m.). Földszint: 1668–1673, emelet: 1682–1683

248. Részlet Bethlen Miklós önéletírásának kéziratából (OL. P 1961. Bethlen cs. It. Vegyes kéziratok)

249. 1–2) Részletek az alsórákosi (Racoşul de Jos, Nagy-Küküllő m.) Sükösd–Bethlen-kastély stukkódíszes mennyezetéről, 17. század (OMF Fényképgyűjtemény)

250. Faragott oszlop a szentbenedeki (Mînăstirea, Szolnok-Doboka m.) Kornis-kastély lépcsőházából. Molnár Antal faragványai, 1673 (OMF Fényképgyűjtemény)

251. Mikes Mihály és Bethlen Druzsianna borospalackja. Üveg, ezüstkupakkal, 1693 (IM 3282.)

{1912.} 252. Csobolyó Teleki Mihály és Vér Judit címerével. Aranyozott ezüst. Belényesi György fogarasi ötvös munkája, 1687 (MNM 60.76.C.)

253. Apafi Mihály 50 dukátosa, 1677 (MNM Éremtár)

254. Nagybányán használt geodéziai műszer, 17. század. Aranyozott sárgaréz vésett dísszel. Készült Körmöcbányán (Kremnica, Bars m.). (IM 62.625.)

255. Apafi Mihály 50 dukátosa, 1677 (MNM Éremtár)

256. Thököly Imre 10 dukátosa, 1683 (MNM Éremtár)

257. II. Rákóczi Ferenc erdélyi dukátja. Kolozsvári veret, 1707 (MNM Éremtár)

258. Ferences kolostor és templom Mikházán (Călugăreni, Maros-Torda m.), 1636–1692

259. A mikházai ferences kolostor templomának hajójába vezető kőkeretes kapu, 17. század második fele

260. Székelykapu a mikházai ferences kolostor kertjének bejáratánál, 1673. Oszlopai megújítva: 1827, 1855, 1875. Jelenleg a budapesti Néprajzi Múzeumban. Szinte Gábor felvétele, 1901 (Budapest, Néprajzi Múzeum, Fényképgyűjtemény)

261. Csíkdelne (Delniţa, Csík m.), a római katolikus templom belseje a szentély felé. Épület: 15. század második fele, kazettás mennyezet: 1613, oltár: 1675 (OMF Fényképgyűjtemény)

262. Ezüst gyömbértartó edény Felvinczi Miklós és Macskási Anna címerével. Ezüst, részben aranyozva. Sebastian Hann műve, 1688–1690 körül. Egykor a székelykeresztúri (Cristuru Secuiesc, Kreutz, Udvarhely m.) református templomban, jelenleg ismeretlen helyen (Közli: J. BIELZ, Arta aurarilor din Transilvania. [Bukarest] 1957. 25. kép)

263. Fedeles kanna. Aranyozott ezüst, 17. század. Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc, Hofmarkt, Udvarhely m.), református egyház (OMF Fényképgyűjtemény)

264. Kanna. Aranyozott ezüst, 1695. Marosvásárhely, református egyház (OMF Fényképgyűjtemény)

265. Misztótfalusi Kis Miklós sírköve a kolozsvári házsongárdi temetőben, 1702. Felirata Pápai Páriz Ferenctől

266. 17. századi erdélyi papírmalmok vízjelei: 1) Kolozsmonostor (Cluj-Mănăştur, Appesdorf), 1635; 2) Nagyszeben, 1664; 3) Gyulafehérvár, 1665; 4) Nagyszeben, 1672 (Századok, 1878. 531.)

267. Károli Gáspár: Szent Biblia. Nyomtattatott Amstelodamban M. Totfalusi Kis Miklós Költségével ’s Betűivel 1685 esztendőben. Címlap (RMK I. 1324. OSzK)

268. Haller János: Hármas Historia. Kolozsvár, 1695. Készült Misztótfalusi Kis Miklós nyomdájában. Címlap (RMK I. 1470. OSzK)

269. I. Lipót engedélye Felvinczi Györgynek színtársulat alapítására Kolozsváron, 1696. október 23. (Budapest, Színháztörténeti Intézet)

270. Pápai Páriz Ferenc arcképe. Ismeretlen mester rézkarca és rézmetszete. Megjelent a Dictionarium (Lőcse, 1708) címlapja mellett (MTKCs 3595.)

271. Pápai Páriz Ferenc: Dictionarium Latino-Hungaricum … Lőcse, 1708. Előzéklap (RMK I. 1746.OSzK)

272. Pápai Páriz Ferenc zsebórája. Holland munka, 17. század második fele (MNM Jankovich 86.)

273. Pápai Páriz Ferenc: Pax Corporis. Kolosvár, 1690. Címlap (RMK I. 1387. OSzK)

274. Főoltár a segesvári (Sighişoara, Schässburg, Nagy-Küküllő m.) egykori domonkos, jelenleg evangélikus templomban, 1680. Oltárképe Stranover (Stranovius) Jeremiás Trencsénből bevándorolt nagyszebeni festőtől. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

275. Erdélyi (anatóliai) szőnyeg a segesvári volt domonkos, ma evangélikus templomban, 1662

276. Andreas Fleischer szász királybíró síremléke a nagyszebeni evangélikus templom ún. ferulájában. Sigismund Möss faragványa, 1676

277. Eva Germana Armbruster szász patríciusasszony egész alakos portréja. Ismeretlen mester olajképe, 1680. Nagyszeben, Bruckenthal Múzeum (MNM Fényképgyűjteménye)

278. Valentin Frank szász királybíró mellképe. Részlet a Sebastian Hann által készített epitáfiumról, 1697. Nagyszeben, Bruckenthal Múzeum (Közli: J. BIELZ, Arta aurarilor din Transilvania. [Bukarest] 1957. 27. kép)

279. Valentin Frank nagyszebeni királybíró fedeles kupája. Aranyozott ezüst. Sebastian Hann műve, 17. század második fele (MNM)

280. Valentin Frank: Hecatombe sententiarum. Nagyszeben, 1679. Címlap. Ovidiustól vett mondások német, magyar, szász és román fordításai (RMK II. 1456.OSzK. Közli: C. GÖLLNER, Geschichte der Deutschen auf dem Gebiete Rumäniens. Bukarest 1979. 76, kép)

281. Miles, Matthias: Siebenbürgischer Wůrg-Engel. Nagyszeben, 1670. Címlap. Népszerű történeti munka (RMK 11. 1256. OSzK)

{1913.} 282. A Szent Miklós görögkeleti román templom Fogarason (Făgăraş, Fogarasch). Constantin Brîncoveanu havasalföldi fejedelem alapítása, 1697–1698 (OMF Fényképgyűjtemény)

283. Evangeliárium kötéstáblája. Aranyozott ezüst. Sebastian Hann műve, 1693. Készült Constantin Brîncoveanu havasalföldi fejedelem megrendelésére. Bukarest, Muzeul de Arta al R.S.R. (Közli: V. MARKA Guy, Sebastian Hann. Cluj 1973. XXV. tábla)

284. Evangeliárium kötéstáblájának középső része. Aranyozott ezüst. Sebastian Hann műve, 1709. Készült Constantin Brîncoveanu havasalföldi fejedelem megrendelésére a horezui (Havasalföld) kolostor számára. Bukarest, Muzeul de Arta al R.S.R.(I. m. XXXVIII. tábla)

285. Mihail Halici verses művéből egy lap. Vota solemnia… Basel, 1674. Pápai Páriz Ferenchez írt román nyelvű disztichonok (RMK 111. 2649. OSzK)

286. Román–latin szótár kézirata, 18. század második fele. Valószínűleg Mihail Halici műve (Budapest, Egyetemi Könyvtár)

287. Román vallásos kiadványok: 1) Sigriul de aur. Szászsebes, 1683. szeptember 17. Címlap. Román gyászbeszédgyűjtemény (RMK); Z) Canisius, Petrus: Catechismus Szau Summá Krédinczéi Katholicsést… Entorsz pré limbá Ruenászke, de R. P. Buitul Gsurgs. Kolozsvár, 1703. Címlap. George Buitul román katekizmus-fordítása (RMK 11. 2155. Közli: Erdély magyar egyeteme. Szeré. BISZTRAI GYULA–SZABÓ T. ATTILA–TAMÁS LAJOS. Kolozsvár 1941. 289.)

288. A gyulafehérvári erőd alaprajza. Építtette III. Károly 1715-tól. Ismeretlen osztrák mester tollrajza és vízfestménye, 18. század közepe (MTKCs 58.4052.)

289. Temesvár ostroma, 1716. szeptember 1–október 13. Ismeretlen német mester rézkarca (MTKCs T. 878.)

290. Brassó látképe délről. Conrad von Weiss hadmérnök tollrajza és vízfestménye, 1735. Wien, Kriegsarchiv (Fényképe: Budapest, Hadtörténeti Intézet, Térképtár)

291. Gótikus karzat a brassói Fekete-templom északi mellékhajójában, 1710–1720 (OMF Fényképgyűjtemény)

292. Jezsuita, később piarista templom Kolozsváron, mellette a kollégium, 1718–1724. A Mária-oszlop a Kornis család megrendelésére készült 1744-ben. Veress Ferenc felvétele, 1860-as évek (Kolozsvári fényképalbum. Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Budapest Gyűjtemény)

293. Kolozsvár látképe délről. Conrad von Weiss tollrajza és vízfestménye, 1735. Wien, Kriegsarchiv (Fényképe: Budapest, Hadtörténeti Intézet, Térképtár)

294. Nemesi konviktus, Kolozsvár, 1727. A kolozsvári piarista rajziskolában készült rajz. Rajzolta Thallinger Frigyes (1817-től az Aedilis Directio igazgatója), 1782 (OL T 15. Vegyes tervtári sorozat No 36. 2. köt.)

295. Bánffy-címeres kötéstábla. Aranyozott ezüst veretekkel, 1722. Kolozsvár, belvárosi református egyházközség (OMF Fényképgyűjtemény)

296. A besztercei (Bistriţa, Bistritz) piarista gimnázium diákjai színielőadásának színlapja. A kolozsvári jezsuita akadémia nyomdája, 1735 (OSzK Színháztörténeti Tár)

297. A kolozsvári jezsuita akadémián előadott színdarab színlapja, 1756. augusztus 16. (OSzK Színháztörténeti Tár)

298. Höll, Maximiliano A. P.: Elementa Arithmeticae. A kolozsvári jezsuita akadémia nyomdája, 1755. Címlap (OSzK)

299. Bialit csillagászati távcső, 18. század első fele. Egyebek mellett ilyet használt Hell Miksa kolozsvári csillagdájában (OMM)

300. Köleséri Sámuel erdélyi aranybányászatról írt műve: Auraria Romano-Dacica. Nagyszeben, 1717. Címlap (OSzK)

301. Köleséri Sámuel arcképe. Heinrich Stürcklin rézmetszete, 18. század első fele (MTKCs 2657.)

302. Beszterce (Bistriţa, Bistritz) látképe délről. Conrad von Weiss tollrajza és vízfestménye, 1735. Wien, Kriegsarchiv (Fényképe: Budapest, Hadtörténeti Intézet, Térképtár)

303. Segesvár (Sighişoara, Schässburg, Nagy-Küküllő m.) látképe keletről. Conrad von Weiss tollrajza és vízfestménye, 1735. Wien, Kriegsarchiv (Fényképe: Budapest, Hadtörténeti Intézet, Térképtár)

304. Medgyes (Mediaş, Mediasch, Nagy-Küküllő m.) látképe délről. Conrad von Weiss tollrajza és vízfestménye, 1735. Wien, Kriegsarchiv (Fényképe: Budapest, Hadtörténeti Intézet, Térképtár)

305. Marosvásárhely látképe délkeletről. Conrad von Weiss tollrajza és vízfestménye, 1735. Wien, Kriegsarchiv (Fényképe: Budapest, Hadtörténeti Intézet, Térképtár)

306. Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc, Hofmarkt, Udvarhely m.) látképe keletről. Conrad von Weiss tollrajza és vízfestménye, 1735. Wien, Kriegsarchiv (Fényképe: Budapest, Hadtörténeti Intézet, Térképtár)

{1914.} 307. Gyulafehérvár térképe. Másolat Jakob Zuttner hadmérnök százados és J. M. Winner térképész 1752. június 8-án befejezett felvételéről a vár részleteinek elhagyásával. 1806. szeptember 1-én hitelesítette Péchy Mihály hadmérnök [OL Gubernium Transylvanicum (in Politicis): Ügyiratok 1822. 1734.]

308. Az Ojtozi-szoros látképe Berecknél (Brelcu, Bretz, Háromszék m.). Conrad von Weiss tollrajza és vízfestménye, 1735. Wien, Kriegsarchiv (Fényképe: Budapest, Hadtörténeti Intézet, Térképtár)

309. Kőhalom (Rupea, Reps, Nagy-Küküllő m.) látképei. Conrad von Weiss tollrajza és vízfestménye, 1735. Wien, Kriegsarchiv (Fényképe: Budapest, Hadtörténeti Intézet, Térképtár)

310. Bod Péter arcképe. Ismeretlen erdélyi festő olajképe, 1768–1769 körül. Kolozsvár, Művészeti Múzeum (Közli: JAKÓ ZSIGMOND, Könyv, írás, értelmiség. Bukarest 1976. 11. kép)

311. Bod Péter: Magyar Athenas. Magyarigen, 1766. Címlap (OSzK)

312. Magyarország és Erdély uniójának allegorikus ábrázolása. Ismeretlen festő olajképe, 18. század közepe (MNG. Kölcsön az Esztergomi Érsekségtől)

313. Floare adevărului. Balázsfalva, 1750. Címlap. Unitus hitvédelmi munka (OSzK)

314. Inochentie Micu-Klein görög katolikus püspök képmása, 18. század közepe. Eredetije a balázsfalvi (Blaj, Blasendorf, Alsó-Fehér m.) volt görög katolikus katedrálisban (Közli: I. Tóth ZOLTÁN, Az erdélyi román nacionalizmus első százada. 1697–1792. Bp. 1946.)

315. Petra Pavel Aron görög katolikus püspök képmása, 18. század közepe (Közli: Enciclopedia României. I. Bucureşti 1938. 494.)

316. Aron, Petrus Paulus: Sancti patris nostri Joannis Damasceni… Balázsfalva, 1763. Címlap. Misztótfalusi Kis Miklós betűivel készült nyomtatvány (OSzK)

317. Acatistiîarîu. Balázsfalva, 1763. Görög katolikus imádságos könyv. Páldi Székely István metszette cirill betűkkel készült nyomtatvány (Közli: JAKÓ ZSIGMOND, Könyv, írás, értelmiség. Bukarest 1976. 67. kép)

318. Balázsfalva (Blaj, Blasendorf, Alsó-Fehér m.) főtere az egykori görög katolikus székesegyházzal és teológiával. Képeslap a századelőről

319. Falképek a fogarasi (Făgăraş, Fogarasch) Szent Miklós görögkeleti román templomból, 18. század. Akvarellmásolat (OMF)

320. Brassó-bolgárszegi [Braşov (Şchei), Obere Vorstadt] görögkeleti román templom, 16–18. század. Alapította Anna orosz cárnő 1512-ben, tovább építtette Petra Cercel havasalföldi vajda 1583–1585-ben és Áron moldvai vajda 1592–1595-ben. Torony: 1752, Erzsébet orosz cárnő segítségével. A századelőn készült felvétel (OMF Fényképgyűjtemény)

321. Falképek a felsőszombatfalvi (Sîmbăta de Sus, Obersombath, Fogaras m.) görögkeleti román kolostortemplomban, 18. század. Akvarellmásolat a századelőn (OMF)

322. Örmény katolikus templom Szamosújváron (Gherla, Neuschloss, Szolnok-Doboka m.), 18. század második fele. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

323. Horea. Ifj. Franz Neuhauser rézmetszete, 1785 (MTKCs 1636.)

324. Horea és Cloşca csapataik élén. Ismeretlen német mester rézmetszete, 1780-as évek közepe (MTKCs 85.31.)

325. Horea és Cloşca kerékbetörése. Egykorú német rézmetszet (MTKCs 11.740.)

326. Supplex Libellus Valachorum Transsilvaniae. Kolozsvár, Martin Hochmeister nyomdája, 1791. Címlap (OSzK)

327. Erdélyi román határöv. Litográfia Franz Jaschke rajza után, 1820 (MTKCs T. 5044.)

328. A gyulafehérvári Batthyaneum nagyterme. Alapította Batthyány Ignác püspök 1781-ben, bútorozta 1820 körül. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

329. Batthyány Ignác gyulafehérvári püspök. Ismeretlen festő olajképe, 1790 körül. Kolozsvár, Művészeti Múzeum (Közli: JAKÓ ZSIGMOND, Könyv, írás, értelmiség. Bukarest 1976. 13. kép)

330. Teleki Sámuel portréja. Johann Tusch olajképe, 1798 (MNG)

331. A marosvásárhelyi Teleki-könyvtár. 1) Nyomtatott katalógus. Bécs, 1796. A betűket BTkfalvi Falka Sámuel, neves erdélyi betűmetsző készítette (OSzK); 2) a nagyterem, 1799–1802 (Budapest, Néprajzi Múzeum, Fényképgyűjtemény)

332. Nagyszeben főtere a Bruckenthal-palotával, 1778–1779. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

333. Samuel Bruckenthal portréja. Martin van Meytens olajképe, röviddel 1770 előtt. Nagyszeben, Bruckenthal Múzeum (Közli: C. GÖLLNER, Geschichte der Deutschen auf dem Gebiete Rumäniens. Bukarest 1979.)

334. Festmények Samuel Bruckenthal gyűjteményéből: 1) Antonello da Messina (1425–1430 k.–1493): Krisztus a keresztfán; 1) Hans Memling (1430 k.–1494): Olvasó férfi; 3) Jan van Eyck (1381 k.–1440): {1915.} Ismeretlen férfi arcképe. Nagyszeben, Bruckenthal Múzeum (Közli: Alte Meister. Fünfunddreissig Gemälde aus der Freiherrlich Bruckenthalischen Sammlung. Hrsg. durch die Deutsche Buchgilde in Rumänien. Hermannstadt 1936. Képmelléklet)

335. Samuel Bruckenthal nyaralópalotája Feleken (Avrig, Freck, Szeben m.). Építkezés befejezése: 1768

336. Felek község térképe Samuel Bruckenthal nyaralópalotájával és francia kertjével, 1768 körül (OL S 84. 24/2.)

337. Bánffy György gubernátor portréja. Miklóssy József festménye, 19. század eleje. Kolozsvár, Művészeti Múzeum (Közli: BÍRÓ JÓZSEF, Erdélyi kastélyok. [Budapest] é. n. 40. kép)

338. A bonchidai (Bonţida, Bruck, Kolozs m.) Bánffy-kastély udvari homlokzata. Építette Johann Eberhard Blaumann, 18. század közepe. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

339. A bonchidai Bánffy-kastély egykori Mária Terézia-szalonja (Közli: BÍRÓ JÓZSEF, Erdélyi kastélyok. [Budapest] é. n. 36. kép)

340. A bonchidai Bánffy-kastély egykori parkjának részlete. A korábbi francia kertet angolparkká alakíttatta át Bánffy József az 1830-as évek elején. Az 1930-as években készült felvétel (Közli: I. m. 41. kép)

341. Bánffy György gubernátor kolozsvári palotája. Építette Johann Eberhard Blaumann, 1774–1785. Veress Ferenc felvétele, 1860-as évek (Kolozsvári fényképalbum. Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Budapest Gyűjtemény)

342. Haller-kastély, Kerelőszentpál (Sînpaul, Kis-Küküllő m.), 1796–1800. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

343. Bethlen-kastély, Bethlen (Beclean, Bethlen, Szolnok-Doboka m.), 1768 körül

344. Wesselényi-kastély, Zsibó (Jibou, Szilágy m.), 1778–1785

345. Tholdalagi–Korda-palota, Kolozsvár. Építette Carlo Justi, 1803–1809

346. A gyermek Kendeffy Ádám játékaival. Ismeretlen festő olajképe, 18. század vége (MNG)

347. Fűződerék ezüstbetétje, Erdély, 18. század (MNM)

348. Kibédi Mátyus István: Ó és új diaetetica. V. rész. Pozsony, Landerer Mihály nyomdája, 1792. Címlap (OSzK)

349. Aranka György portréja. Ismeretlen mester olajképe, 1800 körül (Közli: Erdély magyar egyeteme. Szerk. BISZTRAY GYULA–SZABÓ T. ATTILA–TAMÁS LAJOS. Kolozsvár 1941. 129.)

350. Aranka György: Anglus és magyar igazgatásnak egyben-vetése. Kolosváron, 1790 (OSzK)

351. Aranka György: Egy erdélyi magyar nyelv mívelő társaság fel-állításáról való rajzolat a haza felséges rendeihez. Röpirat. Kolozsvár, 1791 (OSzK)

352. A Rhédey-ház Kolozsváron. Emeleti báltermében 1792–1793-ban színielőadásokat tartottak (OSzK Színháztörténeti Tár)

353. Színlap a Hamlet Pataki Sámuel házában tartott kolozsvári előadásáról, 1794. január 27. (OSA Színháztörténeti Tár)

354. A nagyszebeni német színház. A városfal 17. századi bástyájának felhasználásával építette Martin Hochmeister nagyszebeni nyomdász, 1787–1788. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

355. Német és magyar nyelvű színlap A szevillai borbély brassói előadásáról, 1826. július 18. (OSzK Színháztörténeti Tár)

356. Német színlap Gottfried Lange Die Jugend Heinrich des Fünften, Kronprinz von England c. darabja brassói előadásáról, 1829. július 2. (OSzK Színháztörténeti Tár)

357. A Farkas utcai színház egykori épülete Kolozsváron. Építette Alföldi Antal, 1804–1821. Veress Ferenc felvétele, 1860-as évek (Kolozsvári fényképalbum. Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Budapest Gyűjtemény)

358. Színlap Béla futása kolozsvári előadásáról, 1827. február 4. (OSzK Színháztörténeti Tár)

359. Színlap a Hamlet nagyenyedi (Aiud, Strassburg, Alsó-Fehér m.) előadásáról, 1828. szeptember 20. (OSzK Színháztörténeti Tár)

360. A kolozsvári református kollégium és templom a Farkas utcában. A kollégiumot Léder József építette, 1781–1801. Veress Ferenc felvétele, 1860-as évek (Kolozsvári fényképalbum. Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Budapest Gyűjtemény)

361. A kolozsvári egykori unitárius kollégium, mellette az unitárius templom. A templomot építette Türk Antal, 1792–1796; a kollégiumot építette Léder József, 1802–1806. Veress Ferenc felvétele, 1860-as évek (Kolozsvári fényképalbum. Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Budapest Gyűjtemény)

362. Benkő József portréja. Acélmetszet (Közli: MIKÓ IMRE, Benkő József élete és munkái. Pest 1867.)

{1916.} 363. Köteles Sámuel portréja (Közli: Erdély magyar egyeteme. Szerk. BISZTRAY GYULA–SZARÓ T. ATTILA–TAMÁS LAJOS. Kolozsvár 1941. 134.)

364. A marosvásárhelyi református kollégium, 1777–1803

365. Kincstári kovácsolóüzem rajza, Vajdahunyad (Hunedoara, Eisenmarkt), 1800. Wien, Hofkammerarchiv. Karten und Plänen (Kiszely Gyula gyűjteménye)

366. Toplicai (Topliţa, Maros-Torda m.) fémolvasztó, 1798. Wien, Hofkammerarchiv. Karten und Plänen N 221. (Kiszely Gyula gyűjteménye)

367. Resicai (Reşiţa, Reschitza, Krassó-Szörény m.) vasmű terve, 1769. Wien, Hofkammerarchiv. Karten und Plänen Pa 143/2. (Kiszely Gyula gyűjteménye)

368. Az alsó olvasztó Zalatnán (Zlatna, Kleinschlatten, Alsó-Fehér m.), 1799. Wien, Hofkammerarchiv. Karten und Plänen N 218. (Kiszely Gyula gyűjteménye)

369. Fahíd Tordán (Turda, Thorenburg). Építette Kövecsi János tordai építőmester, 1797–1804. Fedett függőhíd faíven. Lebontott burkolat, 1909. évi felvétel (OMF Tervtár)

370. Városháza Tordán, 1795–1806 (Közli: ORRÁN BALÁZS, Torda város története. Bp. 1889. 358.)

371. I. Ferenc és felesége, Karolina császárné átkel az Olt folyón, 1817. szeptember 12. Szemben Felek (Avrig, Freck, Szeben m.), balra Szakadát (Săcădate, Sakedaten, Szeben m.). Franz Neuhauser és Sonnenstein kézzel színezett rézkarca, 1817/18 (MTKCs 9170.)

372. Karolina császárné alamizsnát oszt. Dombormű a kolozsvári Karolina-oszlopon. Josef Klieber bécsi szobrász műve, 1831. Az oszlopot I. Ferenc és felesége 1817. évi kolozsvári látogatásának emlékére állították a város főterén. Jelenleg a ferences templom előtt

373. Nagyszebeni vásárjelenet. Id. Josef Lanzedelli litográfiája Franz Neuhauser rajza után, 1819 (MTKCs)

374. Nagyszebeni vásárjelenet. Ismeretlen bécsi mester színes litográfiája Franz Neuhauser rajza után, 1823 (MTKCs)

375. Erdélyi hírlapok fejlécei: 1) Siebenbürger Zeitung. Hermannstadt, 1784. október 28. 87. sz.; 2) Erdélyi Magyar Hírvivő. Nagyszeben, 1790. április 3. (OSzK)

376. 1) Erdélyi Muzeum. Második füzet. Kolozsvár, 1815. Címlap; 2) Harci Híradó, 1828. június 25. Fejléc (OSzK)

377. Erdélyi papírmalmok vízjelei: 1) Fogaras (Făgăraş, Fogarasch), 1798; 2) Roskany (Roşcani, Hunyad m.) – Déva (Deva, Diemrich, Hunyad m.), 1808 (Közli: BOGDÁN ISTVÁN, A magyar papíripar története. Bp. 1963. 176, 213.)

378. Sinkay, Georg.: Elementa Lingvae Daco-Romanae sive Valachicae. Budae, Typis Regige Universitatis Pestanae, 1805. Címlap (OSzK)

379. Maior, Petru: Istoria pentru începutul Romînilor în Dakia. Buda, 1812. Címlap (OSzK)

380. Gheorghe Şincai aláírása (OL)

381. Út menti román fakereszt Golgotát ábrázoló ikonnal, Huréz (Hurez, Fogaras m.). Ikon: 19. század első fele. Sebők Samu felvétele, 1905 (Budapest, Néprajzi Múzeum, Fényképgyűjtemény)

382. Kálnok (Cîlnic, Háromszék m.), az unitárius templom hajója. Épült: 1674, mennyezet: 1785. Az 1940-es években készült felvétel

383. Aranyozott ezüstfal az évszakok allegóriáival, 18. század. Kendilóna (Luna de Jos, Lone, Szolnok-Doboka m.), református egyházközség (OMF Fényképgyűjtemény)

384. Gelence (Ghelinţa, Gelentz, Háromszék m.), római katolikus templom, belső összkép a szentély felé. Hajó: 14. század, szentély: 15. század, kazettás mennyezet: 1628, oltár: 18. század (OMF Fényképgyűjtemény)

385. Erdőszentgyörgy (Sîngeorgiu de Pădure, Maros-Torda m.), szószék a református templomban. Sipos Dávid késői műve, 1760

386. Szószék Tőtörön (Tiultiur, Szolnok-Doboka m.), az egykori református templomban. Sipos Dávid műve, 18. század

387. A homoróddaróci (Drăuşeni, Draas, Udvarhely m.) szász evangélikus templom belső összképe a szentély felé. Épület 13. század, barokk szentéllyel, karzat: 1637, padok: 1765, 1796 (OMF Fényképgyűjtemény)

388. Tálas egy homoróddaróci szász házban, 1822. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

389. Parasztház Alsózsukon (Jucul de Jos, Szolnok-Doboka m.). George Bariţ (1812–1893) szülőháza (Luceafárul, 1912. 573. OSzK)

390. Parasztház Sepsikőröspatakon (Valea Crişului, Háromszék m.), 1820. Szinte Gábor felvétele, 1905 (Budapest, Néprajzi Múzeum, Fényképgyűjtemény)

{1917.} 391. Tutajosok a Maroson Marosvécsnél (Brîncoveneşti, Wetsch, Maros-Torda m). (SZATHMÁRY PAP KÁROLY, Erdély képekben. Kolozsvár 1843.)

392. A marosújvári (Ocna Mureş, Maroschujvar, Alsó-Fehér m.) sóbányában (I. m.)

393. Mezőségi román lelkész (J. PAGET, Hungary and Transylvania. London 1839. 208.)

394. Gainai (Găina) leányvásár. Ifj. Nemes Ödön rajza (Erdély, 1900. 41.)

395. Bethleni román pár (Vasárnapi Újság, 1859. december 4. 49. sz. 580. l.)

396. Kalotaszegi magyar pár a 19. század derekán (Magyarország története. 5. köt. 214. kép)

397. Székely városi életkép (Magyarország története. 5. köt. 223. kép)

398. A felőri (Uriu, Er, Szolnok-Doboka m.) Betegh-udvarház (BÍRÓ JÓZSEF, Erdélyi kastélyok. Bp. é. n. 110. kép)

399. A kézdivásárhelyi (Tîrgu Secuiesc, Szekler Neumarkt, Háromszék m.) „városháza” és börtön tervrajza 1834–ből (OL Erdélyi Udvari Kancellária. Általános iratok. Acchisa 3232. cs.)

400. Brassó piactere a 19. század derekán. Josef Bauer litográfiája Edward Hüllverding rajza után (MTKCS 69. 80.)

401. Bonchida (Bonţida, Bruck, Kolozs m.). Neogót kastélyszárny, 20. századi fénykép (Magántulajdon)

402. Nagyszeben látképe. Leopold Beyer rézkarca, 19. század első fele (MTKCS T. 4107.)

403. Marosvásárhely a 19. század elején. Jakab Alt litográfiája Franz Neuhauser rajza után (MTKCS T. 982.)

404. Kolozsvár a 19. század derekán. Rohn Alajos litográfiája Sikó Miklós rajza után (MTKCS T. 521.)

405. A kolozsvári városháza. Veress Ferenc felvétele, 1860-as évek (Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Budapest Gyűjtemény)

406. A kolozsvári Magyar utcai református templom. Veress Ferenc felvétele, 1860-as évek (Magántulajdon)

407. Szamosújvári (Gherla, Neuschloss, Szolnok-Doboka m.) polgárok aláírása az 1838. évi hűségesküokmányon (OL EOKL Cista Diplomatica Homagialia, 1838. Szamosújvár)

408. Jellegzetes hirdetés a sajtóból (Hon és külföld, 1845. 39. sz. 156. 1.)

409. A kolozsmonostori (Cluj-Mănăştur, Appesdorf, Kolozs m.) papír vízjele (BOGDÁN ISTVÁN, A magyar papíripar története. Bp. 1963. I85.)

410. A brassói dohánygyár hirdetése (Intelligenzblatt zum Siebenbürger Wochenblatt, 1841. 5. sz. 16. l.)

411. Kolozsvári „örmény” kereskedő számlája 1847-ből (OL P 311. Hatfaludy család lt. 32. cs.)

412. Kolozsmonostori (Cluj-Mănăştur, Appesdorf, Kolozs m.) papírmalom terve (OL T 75. 197.)

413. Fűrészmalom és -üzem terve (OL T 75. 194.)

414. Fűrészmalom tervrajza (OL T 75. 200.)

415. A nagyenyedi (Aiud, Strassburg, Alsó-Fehér m.) csizmadiacéh szabadító levele 1824-ből (OL, Mohács utáni gyűjtemény. Céhiratok 11. cs.)

416. Eszményi tanterem és oktatás: a nagyobb gyerek tanítja a kisebbeket (Erdélyi Prédikátori Tár. 1. 1833. 166–167.)

417. Ábra a nagyági (Săcărîmb, Gross-Astdorf, Hunyad m.) bányásziskola egyik tankönyvéből (J. GRIMM, Praktische Anleitung zur Bergbaukunde für den Siebenbürger Bergmann insbesondere für die Zöglinger der Nagyáger Bergschule. Wien 1839.)

418. Debreczeni Márton feltaláló és bányamérnök (Kiszely Gyula gyűjteménye)

419. Szebeni cukorgyár a 19. század első felében. Litográfia (MTA Történettudományi Intézet Archívuma)

420. Kemény Dénes. Antoine Maurin litográfiája Barabás Miklós rajza után, 19. század második negyede (MTKCS)

421. Bölöni Farkas Sándor. Az erdélyi református kollégium kőnyomdájában készült litográfia Simó Ferenc rajza után, 19. század második negyede (MTKCS)

422. Vasárnapi Újság, 1834. április 6. 1. sz. (OSzK)

423. Jósika Miklós. Fénykép az 1850-es évekből (Magántulajdon)

424. Kemény Ferenc országgyűlési elnök. Szathmáry Pap Károly litográfiája, 1842 (Az országgyűlési követek arcképsorozata, 1842. MTKCS)

425. Szentiványi Mihály. Az erdélyi református kollégium kőnyomdájában készült litográfia Simó Ferenc rajza után, 19. század második negyede (MTKCS)

426. Kemény Zsigmond. Barabás Miklós litográfiája, 1847 (MTKCS)

427. Jósika Sámuel erdélyi kancellár. Barabás Miklós litográfiája Szabó János rajza után, 1838 (MTKCS)

428. Kőrösi Csoma Sándor dardzsilingi síremlékének aranyozott keretű képe, amely Széchenyi István íróasztalán állott (MTA Kézirattára, D 4926.)

{1918.} 429. Orvosok és természetvizsgálók 1844. évi ülésének emlékérme, 1844 (MNM Éremtár)

430. Bolyai Farkas. Szabó János rajza (Kiss PÁL, Marosvásárhely története. Marosvásárhely 1942.)

431. Bolyai János Appendixe (BOLYAI FARKAS, Tentamen. II. Marosvásárhely 1833. Függelék)

432. Kolozsvári színházi zsebkönyv (OSzK)

433. Déryné Széppataki Róza az 1830-as évekből (OSzK Színháztörténeti Tár)

434. Kolozsvári színlap, 1836 (OSzK Színháztörténeti Tár)

435. Maior, Petru: Istoria pentru începutul romănilor în Dakia. Új kiadás. Buda, 1834. Címlap

436. Gazeta de Transilvania, 1838. április 9. 5. sz. (OSzK)

437. Fóie pentru minte, inimă şi literatură, 1844 (OSzK)

438. George Bariţ (Magyarország története képekben. Bp. 1970. 428.)

439. Joseph Bedeus von Scharberg (E. VON FRIEDENFELS, Joseph Bedeus van Schürberg. 11. Wien 1877.)

440. Stephan Ludwig Roth. Dagerrotípia, 1845 (Klingsor, 1939. 5. sz.)

441. Stephan Ludwig Roth: Der Sprachkampf in Siebenbürgen, 1842 (OSzK)

442. Farkas József színtársulatának kétnyelvű brassói színlapja, 1847. április 5. (OSzK Színháztörténeti Tár)

443. Az Erdélyi Országismereti Egylet ülése (Vereins Album. Denkblätter der vierten Versammlung des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Hermannstadt 1845.)

444. Jelenetek a városi társas életből (Kolozsvári Naptár az 1849-ik évre)

445. Meghívó hangversenyre, 1846 (Magántulajdon)

446. A Batthyány-kormány. Befejezetlen litográfia (MTKCs)

447. A balázsfalvi (Blaj, Blasendorf, Alsó-Fehér m.) román nemzeti gyűlés 1848. május 15-én. Vízfestmény (RÓZSA GYÖRGY–SPIRA GYÖRGY, Negyvennyolc a kortársak szemével. Bp. 1973. 153.)

448. Organu Natiunale, 1848. május 19. 2. sz. (OSzK)

449. Siebenbürger Wochenblatt, 1848. március 27. 25. sz. (OSzK)

450. Magyarország és Erdély egyesülésének allegóriája. Tyroler József acélmetszete (MTKCs)

451. Ioan de Lemény görög katolikus püspök. Szathmáry Pap Károly litográfiája, 1842 (Az erdélyi országgyűlési követek arcképsorozatából, 1842. MTKCs)

452. Andrei Şaguna görögkeleti román püspök. Petru Mateescu litográfiája, 1851 (MTKCs)

453. A kolozsvári nemzetőrség szabályzatkönyvének címlapja, 1848 (Ezernyolszáznegyvennyolc. Az 1848/49-i magyar szabadságharcz története képekben. Szerk. JÓKAI MÓR–BRÓDY SÁNDOR–RÁKOSI VIKTOR. Bp. 1898. 192. l.)

454. Vay Miklós. Josef Kriehuber litográfiája, 1860 (MTKCs)

455. Puchner Antal báró (RÓZSA GYÖRGY–SPIRA GYÖRGY, Negyvennyolc a kortársak szemével. Bp. 1973. 236. l.)

456. Szász Károly. Ismeretlen müncheni mester litográfiája Szabó János rajza után, 1830-as évek (MTKCs)

457. A kézdivásárhelyi (Tîrgu Secuiesc, Szekler Neumarkt, Háromszék m.) ágyúöntöde. Franz Kollarz ceruzarajza (Magyarország története. 6. köt. 48. kép)

458. Avram Iancu 1849-ben. Barbu Iscovescu festménye (RÓZSA GYÖRGY–SPIRA GYÖRGY, Negyvennyolc a kortársak szemével. Bp. 1973. 237. l.)

459. Bem Nagyszeben előtt 1849. március 11-én. Litográfia (MTKCs)

460. Vasvári Pál. Barabás Miklós litográfiája (MTKCs)

461. Bem József. Petőfi Sándor ceruzarajza, 1849 (OSzK Kézirattár, Petőfi Ereklyetár)

462. Csíkszeredai (Miercurea Ciuc, Szeklerburg, Csík m.) hadilap 1849 tavaszáról (Magyarország története. 6. köt. 30. kép)

463. Felhívás harang és ón beszolgáltatására, 1849. március 8. (Magántulajdon)

464. Kozák lovasok (MTKCs)

465. Teleki László. Franz Eybl litográfiája, 1848 (MTKCs)

466. Zalatna (Zlatna, Kleinschlatten, Alsó-Fehér m.) a polgárháborús pusztulás után. Egykorú rajz (MTKCs)

467. A világosi (Şiria, Arad m.) fegyverletétel. Wincenty Smokowski litográfiája (Budapest, Hadtörténeti Múzeum)

468. Községi pecsétek a 19. századból: Ó-Radna (Rodna Veche, Beszterce-Naszód m.), Borgo-Tiha (Tiha Bîrgăului, Beszterce-Naszód m.), Hunfalu, Köpetbánya (Căpeni, Háromszék m.), Orlát (Orlat, Winsberg, Szeben m.), Örményszékes (Armeni, Armengin, Alsó-Fehér m.), Magyarlápos (Tîrgu-Lăpuş, Szolnok-Doboka m.), Fófeld (Fofeldea, Hochfeld, Szeben m.), Kőrösbánya (Baia de Criş, Altenburg, Zaránd m.), Naszód (Năsăud, Nussdorf, Beszterce-Naszód m.), Offenbánya (Baia de Arieş, Offenburg, Torda-Aranyos m.). (OL R szekció. Altenburger–Réső gyűjteménye)

{1919.} 469. A szamosújvári (Gherla, Neuschloss, Szolnok-Doboka m.) börtön, 1859 (Kolozsvári Nagy Naptár 1866.)

470. Carl Schwarzenberg (J. GRIMM, Carl Fürst zu Schwarzenberg. Wien 1861.)

471. Ferenc József császár látogatása 1852-ben. Nyomtatvány (OL P 678. Teleki cs. lt. 17. cs. 10. tétel)

472. Szászváros (Orăştie, Broos, Hunyad m.) főtere. A. F. Walzel litográfiája Reumann rajza után, 1858 (MTKCs)

473. Klapka György. Sterio Károly akvarellje, 1849 (Magyarország története. 6. köt. 90. kép)

474. Gál Sándor (Ezernyolcszáznegyvennyolc. Az 1848/49-i szabadságharcz története képekben. Szerk. JÓKAI MÓR–BRÓDY SÁNDOR–RÁKOSI VIKTOR. Bp. 1898. 134.)

475. Mikó Imre az 1850-es években. Ismeretlen fényképész képe (Magántulajdon)

476. Az Erdélyi Muzeum-Egylet Évkönyvei. I. kötet. 1859–1861. Kolozsvár, 1861 (OSzK)

477. Az Erdélyi Muzeum első száma, 1856 (OSzK)

478. Georg Daniel Teutsch (FR. TEUTSCH, Georg Daniel Teutsch. Hermannstadt 1909. 14/15. 1.)

479. Karl Maager (Die Karpathen, 1910/1911. Heft 4.)

480. Szálló a Római Császárhoz Nagyszebenben (M. C. von Heydendorf. Unter fünf Kaisern. Hrsg. O. FOLBERTH–U. ACKER. München 1978. Abb. 4.)

481. Családi összejövetel a sellemberki (Şelimbăr, Schellenberg, Szeben m.) szász papnál, 1862 (Magántulajdon)

482. Alexandra Ion Cuza (Vasárnapi Újság, 1859. 13. sz. 145. l.)

483. Andrei Şaguna (Transilvania. Numĕr festiv 1886–1894. Sibiu 1895. 11. 1.)

484. Dózsa Dániel: Csatározós a Daco-Romara törekvések ellen. Kolozsvár, 1863

485. Vasile Ladislau Pop (Transilvania. Numĕr festiv 1886–1894. Sibiu 1895. 15. 1.)

486. George Bariţot méltató cikk (Vasárnapi Újság, 1863. július 5. 27. sz.)

487. Bethlen János gróf (Vasárnapi Újság, 1864. július 17. 29. sz. 285. l.)

488. Korunk, 1860. december 2. 1. sz. (OSzK)

489. Kolozsvári Színházi Közlöny, 1859. november 28. 21. sz.

490. Kolozsvári Közlöny, 1857. április 19. 59. sz. (OSzK)

491. Zeyk Károly (Vasárnapi Újság, 1864. május 15. 20. sz. 181. l.)

492. Kemény Ferenc báró. Marastoni József litográfiája, 1864 (MTKCs)

493. Teleki Oszkár gróf, Györffy Károly báró, Orbán Balázs báró, 1860 körül. Fénykép (Magántulajdon)

494. Deák Ferenc-jelvény (Fotó: MTA Történettudományi Intézet)

495. Az Első Erdélyi Vasút építése, 1868–1869 (OMM, F. G. Sz. 347. Első Erdélyi Vasút c. album. Drescher aradi mérnök fényképe)

496. Maros-híd az Első Erdélyi Vasút vonalán, 1870 (Uo.)

497. A sztánai (Stana, Kolozs m.) töltés építése a Keleti Vasúton. Veress Ferenc felvétele, 1868 körül (Fényképalbum. Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Budapest Gyüjtemény)

498. A sztánai töltés délnyugatról. Veress Ferenc felvétele (Magántulajdon)

499. Vasúti menetrend részlete, 1909 (Magántulajdon)

500. Kolozsvár pályaudvara (Budapest, Közlekedési Múzeum)

501. Vasútvonal Bánffyhunyad (Huedin, Kolozs m.) közelében az 1870-es évek elején. Veress Ferenc felvétele (Magántulajdon)

502. Gyorskocsi-hirdetés (Magyar Polgár, 1870. 93. sz.)

503. Képeslap Sepsiszentgyörgy (Sfîntu Gheorghe, St. Georgen, Háromszék m.) pályaudvaráról. Benkő Mór könyv- és papírkereskedő kiadása, 1910 körül

504. Vasúti alagút Románia felé Orsovánál (Vasárnapi Újság, 1916. 38. sz. 600. I.)

505. Piski (Simeria, Hunyad m.) vasútállomása, 1870 (OMM Első Erdélyi Vasút c. album)

506. A Keleti Vasút építése, 1868–1870. Veress Ferenc felvétele, 1868 körül (Fényképalbum. Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Budapest Gyűjtemény)

507. A Nagyvárad–Kolozsvár–Brassó állami közút vége: Predeal, 1910-es évek (Budapest, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 1348/1958.)

508. 3 tonnás aradi MARTA teherautó próbaúton, 1913 (Közlekedési Múzeum Évkönyve. II. 1972–73.251. I.)

509. A désaknai (Ocna Dejului, Salzdorf, Szolnok-Doboka m.) sóbánya Lajos-tárnája 1879-ből. Képeslap

510. Tordai (Turda, Thorenburg) sóvágók 1894-ben. Jankó János felvétele (Budapest, Néprajzi Múzeum)

511. Offenbánya (Baia de Arieş, Offenburg, Torda-Aranyos m.) az 1870-es években. Veress Ferenc felvétele (Magántulajdon)

{1920.} 512. Aranymosás Verespatakon (Roşia Montană, Goldbach, Alsó-Fehér m.), 20. századi fénykép (Magántulajdon)

513. Szénkénegretorták a zalatnai (Zlatna, Kleinschlatten, Alsó-Fehér m.) kincstári kohóban a századvégen. Dörre Tivadar ceruzarajza, 1898 (MTKCs 59.205–5.)

514. Aranybányász az Érchegységben a századelőn (F. SCHUMACHER, Die Golderzlagerstätten und der Goldbergbau der Rudaer Zwölf-Apostol-Gewerkschaft zu Brád in Siebenbürgen. Berlin 1912. 26/27.1.)

515. A Rudai 12 Apostol Bányatársulat központi ércelőkészítő műve a századfordulón, Gurabárza (Gura Barzii, Hunyad m.). (Budapest, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 79.41.)

516. Az ércelőkészítő mű gépterme, Gurabárza (F. SCHUMACHER, i. m. 104/105. I.)

517. Ó-radnai (Rodna Veche, Beszterce-Naszód m.) ólomolvasztók a hetvenes években. Veress Ferenc felvétele (Magántulajdon)

518. Ólombányák Ó-Radnán a hetvenes években. Veress Ferenc felvétele (Magántulajdon)

519. Szénosztályozó és -mosó Lupényban (Lupeni, Hunyad m.). (Sopron, Országos Bányászati Múzeum)

520. Lupényi kokszégető a századelőn (Budapest, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 79.43.)

521. Bányászkolónia Vulkánban (Vulcan, Hunyad m.). Képeslap 1917–ből

522. Bányatiszti kolónia Lupényban (Lupeni, Hunyad m.). Képeslap 1917-ből

523. A fülei (Filia, Udvarhely m.) vasgyár üzemen kívül a századvégen (EDVI ILLÉS ALADÁR, A Székelyföld vasipara. Bp. 1898.)

524. Vashámor Oláhfalu (Căpîlniţa, Udvarhely m.) mellett az 1850-es évek elején (HUNFALVY JÁNOS, Magyarország és Erdély képekben. II. Darmstadt, 1864. L. Rohbock rajza nyomán G. Hals acélmetszete)

525. Bogsáni (Bocşa, Altwerk, Krassó-Szörény m.) nagyolvasztó 1869-ben. Fénykép (Kiszely Gyula gyűjteménye)

526. A fülei (Filia, Udvarhely m.) gyár 1859-ben Nagyszebennek öntött vashídja. Jelenkori állapot. Fénykép

527. Az Osztrák–Magyar Államvasúttársaság resicai (Reşiţa, Reschitza, Krassó-Szörény m.) Siemens-Martin acélműve a századelőn (Kiszely Gyula gyűjteménye)

528. Acél hajóöntvény a resicai acélöntödében 1903–ban (KISZELY GYULA, A magyarországi öntészet története képekben. Bp. 1978. 122. ábra)

529. Torockói (Rimetea, Eisenmarkt, Torda-Aranyos m.) verő metszete és alaprajza, 1898 (Kiszely Gyula gyűjteménye)

530. Vermes István és Simon Miklós torockói kapahámorának belseje, 1898 (EDVI ILLÉS ALADÁR, A Székelyföld vasipara. Bp. 1898.)

531. A Untzky-féle szentkeresztbányai (Vlăhiţa, Karlshütte, Udvarhely m.) alsóhámor belseje a vasverővel a századvégen (I. m.)

532. Diadalkapu a vajdahunyadi (Hunedoara, Eisenmarkt) állami vasgyár előtt Ferenc József látogatása alkalmából (Vasárnapi Újság, 1887. 41. sz. 681. l.)

533. Péch Antal bánya- és kohómérnök. Fénykép (Kosáry Domokos tulajdona)

534. Kerpely Antal kohómérnök. Fénykép (Kiszely Gyula gyűjteménye)

535. A vajdahunyadi vasgyár (LATIMÁK GYULA, A Vajdahunyadi Magyar Királyi Vasgyár és tartozékai. Bp. 1906.)

536. Siklók a Kerpely-altáróval Gyaláron (Ghelar, Gelar, Hunyad m.). (I. m. 11. l.)

537. I. Ferenc József retyisorai altáró és sikló (I. m. 16. l.)

538. A Brassói Bánya- és Kohómű Rt. kaláni (Călan, Hunyad m.) vaskohója, 1896 (EDVI ILLÉS ALADÁR, Műszaki ismertetések az 1896. évi ezredéves országos kiállításról. Klny. a Magyar Mérnök- és Építész Egylet Közlönyének 1896. és 1897. évi folyamából. Bp. 1898. B 35. l.)

539. A vajdahunyadi állami vaskohó, 1896 (I. m. B 34. l.)

540. Csatornafedél a nagyszebeni Rieger-gyárból, 1900 körül (Magántulajdon)

541. Öntöttvas dísztál Resicáról (Reşiţa, Reschitza, Krassó-Szörény m.), 19. század közepe (IM 57.372.)

542. Kaláni (Călan, Hunyad m.) vaskályha a századfordulóról (Magántulajdon)

543. Sigmond Elek (GELLÉRT MÓR, A magyar ipar úttörői. Bp. 1887. 8.)

544. Rajka Péter (I. m. 51.)

545. Gámán Zsigmond (I. m. 308.)

546. Georg Dück (I. m. 157.)

547. Mezőgazdasági gépgyárak hirdetései (Magyar Polgár, 1876. 135. sz.; ENESEI DORNER BÉLA, Az erdélyi szászok mezőgazdasága. [Győr] 1910. 183.; Siebenbürgische Deutsche Tagespost, 1914. 69. sz. 6. l.)

{1921.} 548. A Kolozsvári Kereskedelmi és Iparkamara épülete. Képeslap

549. Mezőgazdasági gépgyár hirdetése (Erdélyi Képes Újság, 1889. 15. sz.)

550. Fűrésztelep Jósikafalván (Beliş, Kolozs m.). (Erdély, 1907. 5–6. sz. 78. l.)

551. Gőzkazán szállítása a hegyekbe ökrökkel (Jahrbuch des Siebenbürgischen Karpathenvereins, 1911. 40.)

552. Vezetékes földgáz robbanása Tordán (Turda, Thorenburg). (Vasárnapi Újság, 1917. 14. sz. 232. l.)

553. A kissármási (Sărmăşel, Kolozs m.) gázkút 1910 nyarán (Földtani Közlöny, 1910. 40. sz. 460. lap utáni tábla)

554. Rakodó társzekerek a brassói tejszövetkezet udvarán (ENESEI DORNER BÉLA, Az erdélyi szászok mezőgazdasága. [Győr] 1910. 42. ábra)

555. Tejszövetkezeti gépház Brassóban (I. m. 62. ábra)

556. A péterfalví (Petreşti, Petersdorf, Szeben m.) papírgyár a századfordulón. Josef Hesse nyomata, Leipzig (Magántulajdon)

557. Márványkitermelés Ruskicabányán (Rusca Montană, Ruskberg, Krassó-Szörény m.). (Vasárnapi Újság, 1912. 849. l.)

558. A sepsikőröspataki (Valea Crişului, Háromszék m.) Fogyasztási és Értékesítési Szövetkezet boltja, 1910 körül (Budapest, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 67.2139.)

559. Economulu, 1874. 4. sz. (OSzK)

560. Erdélyi Gazda, 1870. április 30. 8. sz.

561. Asztagrakás székelyföldi uradalomban a századfordulón. Gyárfás Jenő rajza alapján készült metszet (Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. VII. Bp. 1901. 277.)

562. Fonóasszonyok Csíkszentdomokoson (Sîndominic, Csík m.). Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

563. Székely nemesi kúria Háromszéken, szarvasagancsokkal. Orbán Balázs felvétele (Magántulajdon)

564. Borvízszállítás. Orbán Balázs felvétele (Magántulajdon)

565–566. Felsőrákosi (Racoşul de Sus, Udvarhely m.) népviselet. Orbán Balázs felvétele (Magántulajdon)

567. Alsórákosi (Racoşul de Jos, Nagy-Küküllő m.) népviselet. Orbán Balázs felvétele (Magántulajdon)

568–569. Erdélyi életképek a múlt század derekáról (Vasárnapi Újság, 1859. 46. sz. 544. 1. és 1869. 22. sz. 297. l.)

570. Táncba menő székelyek Csíkmenaságon (Armăşeni, Csík m.). Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

571. Nagylány pártás viseletben Torockón (Rimetea, Eisenmarkt, Torda-Aranyos m.). Jankó János felvétele, 1894 (Budapest, Néprajzi Múzeum)

572. Körösfői (Izvorul Crişului, Kolozs m.) konyha cserepes kemencével. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

573. Templomozók Körösfőn. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

574. Torockószentgyörgyi (Colţeşti, Torda-Aranyos m.) ünnepi viselet. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

575. Székely porta Ülkén (Ulcani, Udvarhely m.). Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

576. Körösfői (Izvorul Crişului, Kolozs m.) szobabelső. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

577. Szobabelső Gyimesközéplokon (Lunca de Jos, Csík m.), ládás asztallal. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

578. Szobabelső Torockón (Rimetea, Eisenmarkt, Torda-Aranyos m.). Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

579. Csángó húsvéti körhinta Déván (Deva, Diemrich, Hunyad m.). Szabó Imre felvétele, 1906 (Budapest, Néprajzi Múzeum)

580. Körösfői porta. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

581. Utcarészlet Lövétén (Lueta, Udvarhely m.). Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

582. Ebédelés aratás közben Magyarvalkón (Văleni, Kolozs m.). Bátky Zsigmond felvétele, 1900 (Budapest, Néprajzi Múzeum)

583. Oltszakadáti (Săcădate, Sakedaten, Szeben m.) magyar templomozók. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

584. Gyimesi (Ghimeş, Csík m.) csángók. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

585. Moldvai csángó asszonyok a csíksomlyói (Şumuleu, Csík m.) búcsún. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

586. András Nagy János jármoscsűre Oltszakadáton (Săcădate, Sakedaten, Szeben m.). Josef Fischer felvétele, 1938

587. Kézimalom Martonoson (Firtănuş, Udvarhely m.). Szinte Gábor felvétele, 1901

{1922.} 588. Borvízpalackozó Borszéken (Borsec, Bad Borseck, Csík m.). Klösz György felvétele, 1890 körül (Budapest, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum)

589. Csergeványoló Parajdon (Praid, Udvarhely m.). Beluleszkó Sándor felvétele, 1911 (Budapest, Néprajzi Múzeum)

590. Vándorcigányok. Adler Artúr felvétele, 1910 (Budapest, Néprajzi Múzeum)

591. Cigány koldus. Josef Fischer felvétele

592. Vándorcigányok. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

593. Vándorcigányok. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

594. Bivalyferedő Kolozsvár környékén (Magángyűjtemény)

595. Marhavásár Szeben vidékén (E. SIGERUS, Durch Siebenbürgen. Eine Touristenfahrt in 62 Bildern. Hermannstadt 19102.)

596. Román család Kékesfalván (Meria, Hunyad m.). Beluleszkó Sándor felvétele, 1911 (Budapest, Néprajzi Múzeum)

597. Pünkösdi táncmulatság Kismuncselen (Muncelul Mic, Hunyad m.). Szabó Imre felvétele, 1905 (Budapest, Néprajzi Múzeum)

598. Román háromkirályok Marosnémetiben (Mintia, Hunyad m.). Szabó Imre felvétele, 1906 (Budapest, Néprajzi Múzeum)

599. Román keresztelő Sugágon (Şugag, Szeben m.). Révész Béla felvétele, 1908 (Budapest, Néprajzi Múzeum)

600. Görögkeleti templom és temető Pojánán (Poiana Sibiului). Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

601. Tolmács (Tălmaciu, Talmesch, Szeben m.), gazdag román pásztorfalu a Vöröstoronyi-szoros bejáratánál. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

602. Rekiceli (Kolozs m.) románok. Jankó János felvétele, 1895 (Budapest, Néprajzi Múzeum)

603. Görögkeleti temető Tiliskán (Tilişca, Telischen, Szeben m.). Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

604. Román piacozó. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

605. Román porta Gyéresszentkirályon (Sîncrai, Torda-Aranyos m.). Györffy István felvétele, 1908 (Budapest, Néprajzi Múzeum)

606. Román piacozó. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

607. Román piacozó. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

608. Resinári (Răşinari, Städterdorf, Szeben m.) utcakép (a dombon középkori határvár maradványai). Emil Fischer felvétele a századelőn

609. Román szoba Orláton (Orlat, Winsberg, Szeben m.). Révész Béla felvétele, 1908 (Budapest, Néprajzi Múzeum)

610. Esztena-belső a Fogarasi-havasokban. Révész Béla felvétele, 1900 (Budapest, Néprajzi Múzeum)

611. Román női viselet Sárkány (Şercaia, Fogaras m.) vidékéről. Révész Béla felvétele, 1908 (Budapest, Néprajzi Múzeum)

612. Lupényi (Lupeni, Hunyad m.) román famunkás. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

613. Érchegységi táj Zalatnánál (Zlatna, Kleinschlotten, Alsó-Fehér m.). Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

614. Román nemesi kúria Bucsumban (Bucium, Alsó-Fehér m.). Jankó János felvétele, 1894 (Budapest, Néprajzi Múzeum)

615. Román női viselet Szeben környékéről. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

616. Szerdahely (Miercurea, Reussmarkt, Szeben m.), szász mezővárosi piactér

617. Szász fonólányok. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

618. Munkába induló szász parasztgazda (ENESEI DORNER BÉLA, Az erdélyi szászok mezőgazdasága. [Győr] 1910. 17. ábra)

619. Román porta Zalatnán (Zlatna, Kleinschlatten, Alsó-Fehér m.). Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

620. Szász ünnepi viselet Jádon (Livezile, Jaad, Beszterce-Naszód m.). Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

621. Szász női viselet Kiscsűrön (Şura Mică, Klein Scheuern, Szeben m.). Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

622. Beszterce vidéki szász konyha, cserepes kemencével. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

623. Szász női ünnepi viselet mellboglárral. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

624. Homoróddaróci (Drăuşeni, Draas, Udvarhely m.) szász viselet. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

625. Kolozsvár főterének északi oldala az 1860-as években. Veress Ferenc felvétele (Fényképalbum. Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Budapest Gyűjtemény)

626. A kolozsvári főtér északi oldala 1900 körül (Uo.)

{1923.} 627. Kolozsvár látképe északkelet felől, 1860-as évek. Összeállítás Veress Ferenc felvételeiből (Uo.)

628. Brassai Sámuel (Budapest, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum)

629. Az Összehasonlító Irodalomtörténelmi Lapok. 1882. szeptember 15–31. (OSzK Kézirattár)

630. Meltzl Hugo (Erdély magyar egyeteme. Szerk. BISZTRAY GYULA–SZABÓ T. ATTILA–TAMÁS LAJOS. Kolozsvár 1941. 190.)

631. A kolozsvári egyetem főépülete 1900 körül (OMF fényképgyűjtemény)

632. A kolozsvári egyetem diákotthona (Erdély magyar egyeteme. Szerk. BISZTRAY GYULA–SZABÓ T. ATTILA–TAMÁS LAJOS. Kolozsvár 1941. 271.)

633. A kolozsvári egyetemi könyvtár. Építette Korb Flóris és Giergl Kálmán, 1906–1907. Képeslap

634. A bonctani intézet Kolozsváron a századfordulón. Fénykép (Magántulajdon)

635. Hőgyes Endre (Erdély magyar egyeteme. Szerk. BISZTRAY GYULA–SZABÓ T. ATTILA–TAMÁS LAJOS. Kolozsvár 1941. 205.)

636. Fodor József (I. m. 205.)

637. Plósz Sándor (I. m. 197.)

638. Kőváry László (I. m. 141.)

639. Apáthy István (I. m. 205.)

640. Bőhm Károly (I. m. 193.)

641. Veress Ferenc, az Erdélyi Muzeum-Egylet fényképésze, 1859 körül (Magántulajdon)

642. Kriza János. Fénykép (Budapest, Néprajzi Múzeum)

643. Az Erdélyi Muzeum-Egyletnek átalakított Mikó-villa. Veress Ferenc felvétele (Kolozsvári fényképalbum. Budapest, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Budapest Gyűjtemény)

644. A kolozsvári főtér nyugati házsora (Magántulajdon)

645. A Takarékpénztár és az Első Magyar Biztosító Társaság volt irodaházai a kolozsvári főtéren. Jelenkori fénykép

646. Erdészeti és pénzügyi paloták Kolozsváron, 1900 körül (Magántulajdon)

647. A Monostor úti református templom. Építette Kós Károly, 1913. Képeslap

648. Lechner Károly ideggyógyász professzor kolozsvári villája. Építette Lechner Ödön, 1900

649. Kolozsvári színlap (OSzK Színháztőrténeti Tár)

650. Kolozsvári színlap (OSzK Színháztörténeti Tár)

651. Szentgyörgyi István kolozsvári színész, 1889 (Kolozsvári Élet, 1889.)

652. E. Kovács Gyula (1839–1899) kolozsvári színész (OSzK Színháztörténeti Tár)

653. A kolozsvári Nemzeti Színház. 1910 körül készült fénykép (OMF Fényképgyűjtemény)

654. A Liliomfi című, 1915-ben Kolozsváron forgatott némafilm felvételének szünetében (JORDÁKY LAJOS, Az erdélyi némafilmgyártás története, 1903–1930. Bukarest 1980. 7. kép)

655. Laczkó Aranka (1861–1953) kolozsvári színésznő (OSzK Színháztörténeti Tár)

656. Janovics Jenő színész, színház- és filmrendező (OSzK Színháztörténeti Tár)

657. Nagyenyed (Aiud, Strassburg, Alsó-Fehér m.) látképe a Bethlen Kollégiummal. Háry Gyula tusrajza, 1890 körül (MTKCs)

658. A Kun Kollégium Szászvárosban (Orăştie, Broos, Hunyad m.)

659. A házsongárdi temető részlete Brassai Sámuel, Berde Mózsa és Bölöni Farkas Sándor síremlékével

660. A marosvásárhelyi városháza tornya

661. Az Ipar- és Kereskedelmi Kamara Marosvásárhelyen. Építette Thoroczkai Wigand Ede (Művészet, 1915. 455. l.)

662. A marosvásárhelyi Kultúrpalota. Építette Komor Marcell és Jakab Dezső, 1913. Josef Fischer felvétele, 1930-as évek

663. Dósa Elek, Teleki Sámuel, Bolyai Farkas, Bolyai János, Mentovich Ferenc és Pecz Vilmos mellképe a Kultúrpalota homlokzatán

664. A Kultúrpalota lépcsőházának részlete

665. Felsőbb leányiskola Marosvásárhelyen. Képeslap a századelőről

666. Főgimnázium Marosvásárhelyen. Képeslap a századelőről

667. Részlet a marosvásárhelyi református temetőből

668. Segesvár (Sighişoara, Schässburg, Nagy-Küküllő m.) látképe kelet felől a 19. század második felében (OMF Fényképgyűjtemény)

669. Villamos erőmű Segesváron. Fénykép, 1903 (Magántulajdon)

670. Villamos erőmű Nagyszeben mellett, a Cód völgyében (Dr. Carl Wolff als Direktor der Hermannstädter Allg. Sparkassa 1885 bis 1910. Festschrift. Hermannstadt 1910.)

{1924.} 671. Fogaras főtere a századelőn. Egykorú képeslap

672. Nagyszeben látképe északnyugat felől. Emil Fischer felvétele, 1900 körül

673. Császári-királyi tébolyda Nagyszebenben, 1858 (J. GRIMM, Carl Fürst zu Schwarzenberg. Wien 1861. 48–49. l.)

674. Nagyszebeni városi őr ábrázolása a Vasárnapi Újságban (1874. 389. l.)

675. A Római Császár szálló Nagyszebenben, 1900 körül (Dr. Carl Wolff als Direktor der Hermannstädter Allg. Sparkassa 1885 bis 1910. Festschrift. Hermannstadt 1910.)

676. Georg Daniel Teutsch püspök századelőn készült szobra Nagyszebenben

677. George Bariţ 1911-ben készült szobra Nagyszebenben (L MICLEA, Sibiu [Bucureşti 1972). 68. kép)

678. Református kollégium Székelyudvarhelyen. Képeslap

679. Wesselényi Miklós szobra Zilahon (Zalău, Wallenberg, Szilágy m.). Fadrusz János műve. Képeslap

680. Székely kollégisták. Rugonfalva (Rugăneşti, Rugendorf, Udvarhely m.), 1903 (Budapest, Néprajzi Múzeum)

681. A Wesselényi Kollégium Zilahon (Zalău, Wallenberg, Szilágy m.). Fénykép az 1910-es évekből (Budapest, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 1199/1958.)

682. Városi vasút Brassóban. Fénykép az 1910-es évekből (Budapest, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 1005/1958.)

683. A Honterus Gimnázium Brassóban. Fénykép az 1910-es évekből (Budapest, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 1017/1958 fk.)

684. Román gimnázium Brassóban. Fénykép az 1910-es évekből (Budapest, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 67.1932.)

685. Faipari szakiskola Brassóban. Divald és Monostory felvétele, 1910-es évek (Budapest, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 1014/1958 fk.)

686. A Székely Nemzeti Múzeum Sepsiszentgyörgyön (Sfîntu Gheorghe, St. Georgen, Háromszék m.). Építette Kós Károly, 1911–1912 (Budapest, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 3184/1957 fk.)

687. Az Állami Tanítónőképző Intézet Sepsiszentgyörgyön. Képeslap

688. Nagyvásár Sepsiszentgyörgyön. L. Gyárfás Jenő képe, 1900 (Az Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben. VII. Bp. 1901.)

689. A régi román gimnázium Naszódon (Năsăud, Nussdorf, Beszterce-Naszód m.). (Luceafărul, 1913. 639. l.)

690. Az új román gimnázium Naszódon (Luceafărul, 1913. 641. l.)

691. Vigadó Torcián. Képeslap a századelőről

692. Főtér Hátszegen (Haţeg, Hotzing, Hunyad m.). Képeslap

693. A zabolai (Zăbala, Gebissdorf, Háromszék m.) Mikes-kastély. Josef Fischer felvétele (Magántulajdon)

694. A marosvécsi (Brîncoveneşti, Wetsch, Maros-Torda m.) Kemény-kastély. Szobabelső. Josef Fischer felvétele (Magántulajdon)

695. Abrudbánya (Abrud, Gross-Schlatten, Alsó-Fehér m.). Képeslap

696. Dés (Dej, Desch, Szolnok-Doboka m.) látképe északnyugat felől. Veress Ferenc felvétele (Magántulajdon)

697. Radnai fürdő és savanyúvízforrás. Veress Ferenc felvétele (Magántulajdon)

698. Tusnádfürdő (Tuşnad Băi, Csík m.), 1880 körül (Budapest, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 82. 1549.)

699. A vízaknai (Ocna Sibiului, Salzburg, Alsó-Fehér m.) fürdő 1910 körül (Budapest, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 67.222.8.)

700. A Bethlen-barlang 1910 körül (Budapest, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 1012/1958.)

701. Teniszpályák Brassóban a századfordulón (Budapest, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 1010/1958.)

702. Kirándulók a századfordulón (Erdély, 1902. 39.)

703. Az Andrássy-kormány. Marastoni József litográfiája (MTKCs)

704. A baloldal képviselői a Parlamentben. Pollák Zsigmond fametszete Jankó János rajza után (Vasárnapi Újság, 1868. 577. l.)

705. Mikó Imre mellszobrának felavatása Kolozsváron 1889-ben. Fénykép (Vasárnapi Újság, 1889. 397. l.)

706. Az 1871. április 22-i brassói magyar–román–szász testvérlesülési ünnep emléklapja (MTKCs 232/1951.)

707. Péchy Manó gróf (Kolozsvári Élet, 1889. augusztus 4. 14. sz.)

708. Ugron Gábor. Karikatúra (MIKSZÁTH KÁLMÁN, Az én kortársaim. Bp. 1904. 21.)

{1925.} 709. Bethlen András gróf (Erdély, 1893. 1–2 sz.)

710. Bartha Miklós. Sokszorosított fénykép (Magántulajdon)

711. Magyar Polgár, 1868. január 3. 2. sz.; Siebenbürgisch-Deutsches Wochenblatt, 1868. augusztus 12. 11. sz.; Siebenbürger Israelit, 1883. május 6. 4. sz. (OSzK)

712. Karl Wolf. Karl Ziegler festménye, 1911 (Die Karpathen, 1910/11. Heft 24.)

713. A szebeni szász munkásképző egylet díszkocsija, 1910 (Die Karpathen, 1910/11. Heft 17.)

714. Szász népességi tájékoztató táblázat (Die Karpathen, 1913/14. Heft 16.)

715. Szász népességi tájékoztató táblázat (Die Karpathen, 1913/14. Heft 16.)

716. Alexandru Mocsonyi (Luceafărul, 1909. 8. sz. 184. l.)

717. A Tribuna aradi székháza (Luceafărul, 1909. 24. sz. 564. l.)

718. Vasile Mangra (Luceafărul, 1909. 16–17. sz. 358. l.)

719. Ioan Slavici (Istoria României. Ed. M. CONSTANTINESCU–C. DAICOVICIU-ŞT. PASCU. Bucureşti 1969. 382. l.)

720. A kolozsvári Memorandum-per. Jantyik Mátyás tollrajza (Vasárnapi Újság, 1894. 22. sz. 369. l.)

721. A Memorandum-per elítéltjei (Enciclopedia României. I. Bucureşti 1938. 798.)

722. Bánfy Dezső báró (Vasárnapi Újság, 1895. 33. l.)

723. Kun Kocsárd gróf (Erdélyi Képes Újság, 1889. május 12.)

724. Jeszenszky Sándor (Vasárnapi Újság, 1917. 11. sz. 171. l.)

725. Sándor József (Erdély, 1894. 9–10. sz.)

726. Az EMKE mulatsága. Képrészlet (Vasárnapi Újság, 1901. 9, sz. 136–137. l.)

727. Székelyek Galacon (Galaţi) a századfordulón (Vasárnapi Újság, 1901. 43. sz. 696. l.)

728. A kolozsvári Mátyás-szobor avatása 1902-ben. Fadrusz János alkotása. (Vasárnapi Újság, 1902. 42. sz. 688. l.)

729. Az 1902. évi tusnádi (Tuşnad, Tuschnad, Csík m.) Székely Kongresszus rendezői (Vasárnapi Újság, 1902. 10. sz. 154. l.)

730. 1848-as huszárok, garibaldisták és az ünnepi bizottság Bethlen Gergely síremlékénél, 1903 (Budapest, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 2796/1958.)

731. A kolozsvári Országos Ereklyemúzeum, 1902 (Budapest, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 2778/1958.)

732. Mikszáth Kálmán Fogarason (Făgăraş, Fogarasch). (Vasárnapi Újság, 1904. 785. l.)

733. Kormánypárti román választók Belényesen (Beiuş, Bihar m.). (Vasárnapi Újság, 1907. 36. sz.)

734. Luceafărul, 1903. június 1. 10–11. sz. Címlap (OSzK)

735. Octavian Goga (Luceafărul, 1914. 5. sz. 129. l.)

736. Ţara Noastră, 1907. február 4. 6. sz.

737. Ţara Noastră, 1908. január 13. 3. sz.

738. Az ASTRA múzeuma Nagyszebenben. Épült 1905-ben (Transilvania, 1911. 4. sz. 456/457. l.)

739. Az ASTRA múzeum lépcsőháza (Transilvania, 1911. 4. sz. 464/465. 1.)

740. Şt. O. Iosif, V. Eftimiu, I. Chendi, O. Goga (Luceafărul, 1913. 464. l.)

741. Aurel Vlaicu gépe a balázsfalvi (Blaj, Blasendorf, Alsó-Fehér m.) Szabadságmező fölött (Luceafărul, 1911. 399. l.)

742. Aurel Vlaicu (Luceafărul, 1913. 557. l.)

743. Cornel Medres emlékműterve (Luceafărul, 1914. 4. sz. 100. l.)

744. A Tribuna szerkesztői (Luceafărul, 1912. 18. sz.)

745. Ioan Mihu fényképe (I. Mihu, Spicuiri din gândurile mele. Publ. S. DRAGOMIR. Sibiu 1938. XVI/XVII.)

746. Tisza István gróf levele Mihuhoz, 1910. szeptember 25. (I. m. 180/181.)

747. Román népgyűlés Vajdahunyadon (Hunedoara, Eisenmarkt), 1910. Adler Artúr fényképe, 1910 (Budapest, Néprajzi Múzeum)

748. Román népgyűlés Nagyilondán (Ileanda, Szolnok-Doboka m.) 1914 májusában (Cosînzeana, 1914. 366. l.)

749. Szervezett munkások csoportja Fogarason (Făgăraş, Fogarasch), 1900-as évek (Budapest, Magyar Munkásmozgalmi Múzeum 64.580.)

750. Csendőrök és vasmunkások összecsapása Nándorhegyen (Oţelul Roşu, Ferdinandsberg, Krassó-Szörény m.) 1906 januárjában

751. A Kolozsvári Kerületi Munkásbiztosító Pénztár tisztviselői kara. Tablómásolat (Budapest, Hadtörténeti Múzeum 24, 498.)

752. Kolozsvári Munkás, 1907. december 15. 12. sz. Fejléc

{1926.} 753. Kun Béla. Fiatalkori fénykép (Budapest, Hadtörténeti Múzeum 24.583/5.)

754. Jászi Oszkár: A nemzeti államok kialakulása és a nemzetiségi kérdés. Budapest, 1912. Címlap

755. Kalotaszeg, 1912. február 4. 5. sz. Címoldal

756. Bartók Béla. Gyergyószentmiklóson (Gheorgheni, Niklasmarkt, Csík m.) készített fénykép (MTA Zenetudományi Intézet, Bartók Archívum)

757. Bartók és a Kodály házaspár Körösfőn (Izvorul Crişului, Kolozs m.), 1907 körül. Fénykép (BÓNIS FERENC, Bartók élete képekben és dokumentumokban. Bp. 19802.)

758. Bartók 1909. augusztus 31-i levelezőlapja Thomán Istvánhoz Marosludasról (Luduş, Torda-Aranyos m.). (MTA Zenetudományi Intézet, Bartók Archívum 39/20.)

759. Ady Endre. Emil Isac felvétele 1918 őszén (Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum)

760. A sósmezői határátkelőhely. Képeslap

761. Menekülők vonata Brassónál 1916. augusztus végén (Budapest, Hadtörténeti Múzeum 33.865 fk.)

762. Légi felderítés fényképe Nagyszebenről 1916. szeptember 23-án (Budapest, Hadtörténeti Múzeum 22.348.)

763. 15 cm-es tábori tarack elsütése (Budapest, Hadtörténeti Múzeum 2015.)

764. Az 51. honvédhadosztály rohamszázada (Budapest, Hadtörténeti Múzeum)

765. Arz tábornok (Vasárnapi Újság, 1916. 51. sz. 811. l.)

766. A hadműveletek irányítói. A csoportképen középen József főherceg, Falkenhayn és Frigyes főherceg (Vasárnapi Újság, 1916. 51. sz. 811. l.)

767. Elesett román katonák és vonuló németek a brassó–bertalani vasút mentén (Budapest, Hadtörténeti Múzeum)

768. Halottaskocsi Brassónál (Budapest, Hadtörténeti Múzeum, 51. honv. hadosztály albuma 23/b)

769. Hadifogolytábor Ostffyasszonyfán (Vas m.). (Budapest, Hadtörténeti Múzeum 6. XVI.)

770. Kötözőhely a Kárpátokban (Budapest, Hadtörténeti Múzeum)

771. Egy székelyföldi utca 1916 őszén (A nagy háború írásban és képben. 4. köt. [Bp. é. n.] 167. Tévesen Sepsiszentgyörgyre lokalizálva.)

772. Szétlőtt sörgyár Brassó mellett (Budapest, Hadtörténeti Múzeum 33.865 fk.)

773. Katonai drótkötélpálya Ojtoznál (Budapest, Hadtörténeti Múzeum 34. B/XIV. 19/a)

774. Hadihíd az Ojtoz-völgyben (Budapest, Hadtörténeti Múzeum)

775. Zsákmányolt román ágyúk Brassóban (Budapest, Hadtörténeti Múzeum)

776. Német csapatok Brassóban (Budapest, Hadtörténeti Múzeum 82.657. 12/a)

777. IV. Károly székely katonák díszszázadánál (Budapest, Hadtörténeti Múzeum 33.865 fk. 6/d)

778. II. Vilmos látogatása 1917-ben Nagyszebenben (Front, 1917. október 28. 15–17. sz. 30. l.)

779. Ruhaosztás a menekülteknek (Vasárnapi Újság, 1916. 39. sz. 620. 1.)

780. Cséplés katonai közreműködéssel (Bukovina). (Budapest, Hadtörténeti Múzeum 14.963.)

781. A köztársaság kikiáltása, 1918. november 16. (Budapest, Hadtörténeti Múzeum)

782. Az 1918. december 1-i gyulafehérvári román nemzeti gyűlés (Enciclopedia României. l. Bucureşti 1938. 804.)

783. Népgyűlés Szatmárnémetiben (Satu-Mare, Sathmar), 1919. március 2. (Budapest, Hadtörténeti Múzeum 24.464.)