{f-695.} Liste des illustrations


Table des matières

Abrévations: ELTE = Eötvös Loránd Tudományegyetem (Université E. L., Budapest), IM = Iparművészeti Múzeum (Musée d’Arts Décoratifs, Budapest), MNG = Magyar Nemzeti Galéria (Galerie Nationale Hongroise, Budapest), MNM = Magyar Nemzeti Múzeum (Musée National Hongrois, Budapest), MTA MKCs = Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoport (Académie des Sciences de Hongrie, Groupe de Recherches d’Histoire d’Art), MTKCs = Magyar Történelmi Képcsarnok (Galerie Historique Hongroise), au MNM, OL = Országos Levéltár (Archives Nationales de Hongrie), OMF = Országos Műemléki Felügyelőség (Office National des Monuments Historiques, Budapest), OMM = Országos Műszaki Múzeum (Musée Technique National, Budapest), OSzK = Országos Széchenyi Könyvtár (Bibliothèque Nationale Széchenyi, Budapest), RMK = Régi magyar könyvtár (Ancienne bibliothèque hongroise). Pubi. par GUSZTÁV HEINRICH, RMNy = Régi magyar nyomtatványok (Anciens imprimés hongrois)