Büszke Kocsis Miklós Barabás (?1888–Magyaró, 1967)

mesemondó, énekes. Mese- és népdalismerete igen nagy volt, több mint 700 népdalt, népmesét és történetet mondott hangszalagra. Valódi repertoárja ennél jóval kisebb, kb. 200-ra tehető azoknak a daloknak és meséknek a száma, melyeket rendszeresen mesélni szokott. A vele kapcsolatot tartó folkloristák hatására a hallott, olvasott meséket leírta, versbe szedte és élőszóval is elmondta. Logikai képessége és emlékezőtehetsége, valamint nyelvi megformálókészsége jóval az átlag felett volt. Legfőképpen a megtörtént esetekről szóló realisztikus történeteket kedvelte. Élőszóval elmondott meséi kifejezőerő és megformáltság dolgában messze meghaladják a saját kezűleg leírottakat. – Irod. Kovács Ágnes: Ungarische Volksmärchen (Märchen der Weltliteratur, Düsseldorf–Köln, 1966); Faragó József: Kurcsi Minya, havasi mesemondó (Bukarest, 1969); Faragó József: Storytellers with rich repertoires (Acta Ethn., 1971).

Büszke Kocsis Miklós: A mesemondó jellegzetes gesztusai elbeszélés közbenBüszke Kocsis Miklós: A mesemondó jellegzetes gesztusai elbeszélés közben