Csaplár Benedek (Dunaszerdahely, 1821–Bp., 1906)

piarista paptanár, néprajzi gyűjtő. Érsekújvárott, Pozsonyban és Nagyszombatban tanult. Az ország számos vidékén tanított irodalmat rendjének gimnáziumaiban. Pozsonyszentgyörgyi működése alatt ismerkedett meg a szomszédos Zohoron Ipolyi Arnold akkori plébánossal, akivel együtt végzett csapóközi és mátyusföldi műemléki és néprajzi felderítő utazásairól a Vasárnapi Újságban írt folytatásos beszámolót névaláírás nélkül. E tárgytörténeti szempontból is kiváló értékű korai kis néprajzi monográfiák végső megfogalmazása valószínűleg Ipolyitól származik (Csallóközi Útiképek Rajzokkal, Vasárnapi Újság, 1858; Fehér-hegységi útiképek Pozsonytól Szakolcáig fölfelé, Vasárnapi Újság, 1859; Szakolcától Dévényig lefelé, Vasárnapi Újság 1860, rajzokkal és térképpel). Főként nyitrai, majd szegedi gimnazista tanítványaival, de másokkal is jelentékeny népmeseanyagot gyűjtetett az 1850-es években Ipolyi Magyar mythológiája számára. A néphagyományok gyűjtésének egyik első szervezője, aki munkájában felhasználta a tanulóifjúságot és az iskolákat. – Irod. Ortvay Tivadar: Emlékbeszéd Cs. B. levelezőtag felett (Bp., 1908); Kovács Ágnes: Ipolyi Arnold folklórgyűjteménye a Néprajzi Múzeum kéziratgyűjteményében (Népr. Ért., 1956).