cselédsztrájk

a cselédek érdekvédelmi, gazdasági harcainak (főként az aratómunkásoktól átvett) ritkán alkalmazott fegyvere, az uradalmi munka beszüntetése, megtagadása. Nagyszabású cselédsztrájk bontakozott ki a Dunántúlon 1905-ben az → aratósztrájkok nyomán és hatására. Az → agrármozgalmak letörésére hozott 1898-as II. tc., az ún. rabszolgatörvény már kimondta a sztrájktilalmat, ezt megtetézte az 1907. XLV. tc., mely a cselédeket részlegesen megfosztotta a szabad költözködés és a személyes szabadság jogától, sőt esetenként testi fenyítéket is megengedett. Méltán nevezte a haladó közvélemény derestörvénynek. (→ még: sztrájkdal) – Irod. Mérey Klára: A mezőgazdasági munkásság mozgalmai a Dunántúlon 1905–1907-ben (Bp., 1956).