csíkkas

az Ecsedi-láp csíkászainak sűrű fonású, szűk vörcsökű vesszővarsája (→ varsa). A nádtörmelékből, földből, zsombékból, trágyából épült csíkgát (Ecsedi-láp), hurcagát (Berettyó vidéke) nyílásaiba állítják, de a lápba vágott nyílásokon (lápkút) függőlegesen is elhelyezik, hogy a levegőért felszállingózó csík (lat. Misgurnus fossilis) beletévedjen. A csíkkashoz hasonló csíkvarsákat a Dráva, a Sajó, a Tisza mentén, Kecskemét környékén is használtak. Az Ecsedi-láp csíkkasát Jankó János honfoglalás előtti török vagy kaukázusi eredetű halfogó eszköznek tartja. A csíkfogó varsáknak több variánsa van (→ betűrt szájú varsa). – Irod. Herman Ottó: A magyar halászat könyve (I–II., Bp., 1887–88); Jankó János: A magyar halászat eredete (Bp.–Leipzig, 1900); Szabó Kálmán: A Kecskeméti Múzeum halászati gyűjteménye (Népr. Ért., 1937).

Ritka fonású magyar fülesvarsa

Ritka fonású magyar fülesvarsa

Csíkkas (Martos, v. Komárom m.)

Csíkkas (Martos, v. Komárom m.)