Csikós Tóth András (Túrkeve, 1902–Bp., 1963)

grafikus, néprajzi illusztrátor. A debreceni Gazdasági Akadémián és a bp.-i Képzőművészeti Főiskolán végzett, ahol tanársegéd is volt. Később színiiskolába járt, 1934–35-ben a nagykőrösi ref. tanítóképző, 1935–43-ban a kecskeméti ref. gimnázium rajztanára. 1943–45-ben az Országos Irodalmi és Művészeti Tanács, 1945-től haláláig a Néprajzi Múz. munkatársa. 1925 körül Györffy István fordította figyelmét a néprajz felé. Húszezernél több néprajzi illusztrációt készített a magyar néprajztudomány reprezentatív kiadványaiba (pl. → Magyarság néprajza, A, → Magyar Népzene Tára, A) és vezető folyóirataiba (Ethnographia, Néprajzi Értesítő, Acta Ethnographica). Rajzait élményszerűség, magas szintű szakmai hitel, a szöveg és a kép pontos összhangja jellemzi. – Irod. Dankó Imre: Cs. T. A. (Ethn., 1964. 1. sz.).