csölle

1. kisebb hajóféle, amely azonban inkább hasonlít egy széles, tompa orrú és farú, aránylag rövid ladikhoz (→ csónak). A kisméretű hajómalmokat építették csöllére. Másrészt a csölle hasonlított az olyan → csámeszra is, amelyet oldalakkal, végekkel láttak el és vízhatlanra építettek. – 2. A Kisalföldön a nádkévékből csónakformán összekötött → tutajt nevezték csöllének. (→ még: csille)