Alföldi Tudományos Intézet

az Alföld és lakossága sokoldalú tudományos kutatására (néprajz, régészet, embertan, történelem, földrajz, botanika stb.) alakult intézet. Alapításának előzményei 1927-ig nyúlnak vissza. Ekkor szerveződött meg Szegeden elsősorban szegedi egy. tanárok részvételével az Alföldkutató Bizottság, amelynek hasonló tudományos célkitűzései voltak. Tagjai különböző szegedi folyóiratokban (→ Föld és Ember, Népünk és Nyelvünk) publikálták tudományos eredményeiket. Az Alföldkutató Bizottság 1940–41-ben a szegedi egy. Kolozsvárra történt visszaköltözése, majd az új szegedi egy. felállítása idején szűnt meg. Az új egyetemen Kogutowicz Károly vetette föl ismét a szervezett Alföld-kutatás gondolatát. 1943-ban a szegedi egy. embertani tanszékének vezetője, Bartucz Lajos kapott megbízást az Alföldi Tudományos Intézet megszervezésére. A háborús és háború utáni gazdasági nehézségek miatt azonban sosem kezdte meg tényleges működését. Adminisztratív ügyeit Bartucz Lajos tanszéke intézte, de kinevezett munkatársai nem voltak. Külső munkatársak segítségével több ízben tudományos előadássorozatot rendezett és megjelentette évkönyveit: Az Alföldi Tudományos Intézet Évkönyve, 1944–1945 (I, Szeged, 1946); Alföldi Tudományos Gyűjtemény 1946–1947 (Szeged, 1948), melyekben sok fontos néprajzi tanulmány is napvilágot látott. Az Alföldi Tudományos Intézet működése 1949-ben névlegesen is megszűnt.