algazda

a → bandagazda társa vagy helyettese, aki nagyobb létszámú munkacsoportban vezetni segít, esetleg egy kisebb alcsoportot önállóan irányít. Felduzzasztott létszámú D-dunántúli aratóbandában volt külön algazda. A szorosabb értelemben vett munkaköre főként az 1930-as válságévekben különült el, amikor egy-egy munkahelyen több száz főnyi kubikosbanda is dolgozott, és a kisebb létszámú alcsoportoknak külön-külön bandagazdájuk volt. Hasonló helyzet állt elő a summásbandákon belül is, ha a népes csoportok két-három helységből kerültek együvé, a → summásgazdák kénytelenek voltak az algazdákkal megosztani a vezetést. – Irod. Katona Imre: Munkaszervezeti formák és ideiglenes életközösségek idénymunkákon a kapitalizmus korában (Agrártört: Szle., 1961).