disznóölő tánc

a somogyi → kanásztánc dramatikus változata a kanász és disznó viadalát megelevenítő táncpantomim (→ dramatikus táncok). A kanász baltáját forgatva hárítja el a kan támadását, majd „levágja”. Az elterülő kant feldarabolja és testrészeit a jelenlevők között kiosztja, a „vaszoráját” (genitáliák) a lányoknak, menyecskéknek, a májat, tüdőt a vénasszonyoknak. A disznóölő tánc másik változatát Buzsákról ismerjük, ahol pantomimikus gesztusokkal kísért férfiszólóként táncolták. – Irod. Seemayer Vilmos: Adatok népi táncaink ismeretéhez (Ethn., 1935); Morvay Péter–Pesovár Ernő: Somogyi táncok (Bp., 1954).