dránica, fatégla, gránica

tölgy- vagy fenyőfából hasított, 30–80 cm hosszú, 10–30 cm széles, 1–2 cm vastag tetőfedő deszkalap. A dránicát a → zsindelytől az különbözteti meg, hogy nagyobb méretű, vastagsága minden részében nagyjából azonos, és nincs hornyolva. Faszögekkel szegelték fel sorban a tetőlécekre úgy, hogy a sorok egymást fedjék. ÉK-Mo.-on és Erdélyben alkalmazták, elsősorban gazdasági épületeket, szórványosan lakóházakat fedtek vele. Udvarhely megye egyes vidékein fatégla a neve. – Irod. Oroszhegyi Mihály: Az fenyőfanak hasznos voltáról, és az sendely tsinalóknak kellemetes és hasznos munkajokról való História (H. n., 1656); Nagy Jenő: Zsindelyfaragás a kalotaszegi Magyarvalkón (Erdélyi Múz., 1944); Molnár István: A hazai zsindelyfaragás térbeli-, időbeni alakulásának egykori és mai termelési sajátosságainak néhány vonása (A Székelykeresztúri Múz. jubileumi évkve, Csíkszereda, 1974).