előzőre halászat

a → rekesztőhalászatot és a → kerítőhalászatot egyesítő halászati mód; a halmegállító rekeszték szerepét betöltő → őrháló speciális alkalmazásával. Tiszafüred környékén (Szolnok m.) a Tiszába ömlő kisvizeken, csatornákon egy nehéz láncokkal lesúlyozott nagyszemű hálót (őrháló) úgy kötnek keresztül, hogy a két apacsot a parton megerősítik. Az őrhálóval szemközt, távolabbról indulva → kerítőhálót vontatnak, és az őrhálóhoz érve azzal összekapcsolják, így együtt húzzák a partra. – Irod. Ecsedi István: Népies halászat a Közép-Tiszán és a tiszántúli kisvizeken (Debrecen, 1934).