Erdélyi Tudományos Intézet

1940 őszén, Erdély visszacsatolása után Kolozsvár székhellyel alapították azzal a céllal, hogy az 1920 után erősen visszaesett erdélyi magyar társadalomtudományi kutatásokat pótolja, ill. az újabb munkákat összefogja és irányítsa. Speciális célkitűzése volt a magyar–román kapcsolatok és a románság tanulmányozása is. Régészeti, nyelvészeti, történeti, irodalmi, földrajzi, élettani, embertani és néprajzi osztályai működtek. Rövid fennállása alatt viszonylag sok kiadványt jelentetett meg, melyek részben saját munkatársainak kutatásait, részben az 1940 előtt végzett erdélyi kutatások eredményeit adták közre. A kiadványok többsége értékes forráspublikáció. Az Erdélyi Tudományos Intézet néprajzi osztálya a kolozsvári → hóstátiak között és a → Borsa völgyében végzett komplex (nyelvészeti, régészeti, történeti) kutatásokban vett részt. Az Erdélyi Tudományos Intézet 1941 őszétől a Teleki Pál Tudományos Intézet tagintézeteként működött. Tevékenysége az 1944–45. évi háborús események és az új államhatárok miatt szűnt meg. – Irod. Erdély magyar egyeteme (Bp., 1942); Mikecs László: Új erdélyi tudomány (Kolozsvár, 1944).

Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve címlapja

Az Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve címlapja