Andrásfalvy Bertalan (Sopron, 1931–)

etnográfus, tudományos munkatárs az MTA Dunántúli Tudományos Intézetében (1960–), a történettudományok (néprajz) kandidátusa (1972). A bp.-i ELTE-en szerzett muzeológus-néprajz szakból oklevelet (1955). Muzeológus Szekszárdon (1955–60). A népi gazdálkodás, néprajzi csoportok és társadalom kérdéseivel foglalkozik. Cikkei az Ethnographia az Acta Ethnographica, a Dunántúli Tudományos Intézet „Értekezések” c. évkönyvében jelennek meg. – F. m. A sárköziek gazdálkodása a XVIII. és XIX. században (Pécs, 1965); A Sárköz és a környező Duna menti területek ősi ártéri gazdálkodása és vízhasználata a szabályozás előtt (Bp., 1973); Duna mente népének ártéri gazdálkodása Tolna és Baranya megyében az ármentesítés befejezéséig (Szekszárd, 1975).