arabok

a sémi nyelvcsaládhoz tartozó nép. Eredetileg az Arábiai-félszigetet lakták. A mohamedán hit elfogadása után rendkívüli méretű hatalmi és kulturális expanziót hajtottak végre. Nagy szerepük volt abban, hogy az ókor közel-keleti és D-mediterrán hagyományait, tudományos vívmányait a keresztény Európa megismerhette. A magyar nép a honfoglalást megelőzőleg még D-Oroszo. területén gyakori érintkezésbe került arab kereskedőkkel. A magyar őstörténet és a kora középkori történet szempontjából nagy jelentősége van az arabok tudományos tevékenységének, mert az arab geográfusok munkáiban többször jegyeztek fel becses adatokat a magyarságra vonatkozóan. Az Árpád-kori Mo.-on is éltek mohamedán, izmaelita arabok – Irod. Györffy György: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Kortársak és krónikások híradásai (Bp., 1958); Czeglédy Károly: Névtudományi előadások (Bp., 1970).