Avasi Béla (Bp., 1922–)

népzenekutató, tanszékvezető főiskolai docens a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. A zeneművészeti Főiskolán szerzett oklevelet (1953). Tanító (1942–48), népzenekutató a Néprajzi Múz.-ban (1953–), a szegedi Pedagógiai Főiskola ének-zene tanszékén működik (1961–). Kutatási területe a népzene-zeneelmélet határterületei, a népzenei lejegyzések, a népi hangszerek. Ezekkel a témákkal foglalkozó cikkei az Ethnographia, az Acta Ethnographica c. folyóiratokban jelennek meg.