Avasság, Avas

az Alföldre nyíló hegyi medence a történeti Szatmár megyében az Avas-hegység aljában. Falvai a középkorban a szatmári királyi vár uradalmához tartoztak. Lakosságának többsége román. Román neve a magyarból származik (Oaş < Avas). Magyar lakossága a medence középső részén a Túr és a Tálna patakok mellett Avasújváros, Kőszegremete és Vámfalu községekben él. – Irod. Czirbusz Géza: Az Avasság és népe (Földr. Közl., 1900); Maksay Ferenc: A középkori Szatmár megye (Bp., 1940).

Avassági fejfa (Vámfalu, v. Szatmár m., 1942)

Avassági fejfa (Vámfalu, v. Szatmár m., 1942)

Jellegzetes avassági tányérok (Vámfalu, v. Szatmár megye)Jellegzetes avassági tányérok (Vámfalu, v. Szatmár megye)