balavásári hímzés

a Kisküküllő mentén fekvő három község: Balavásár, Egrestő és Kelementelke sajátos vászonhímzése. Csak piros színben ismeretes párna- és lepedővégekről. Pamutvászonra készült a → széki hímzésekhez hasonlóan, vastag hímzőszállal. Varrták szálszámolás után és láncöltéssel; mindkét esetben az alapanyagból plasztikusan kidomborodó mintát nyertek. A balavásári hímzés úgy készül, hogy vékony alapanyagra vastag fonallal igen apró öltésekkel varrják a mintát. A balavásárihoz hasonló plaszticitást csak Székről ismerünk. A szálánvarrott munkákat nem szálszámolás után készítik: a varró szinte ötletszerűen vagy gyakorlatától függően vesz tűre a vékony pamutvászonból hol több, hol kevesebb szálat. Ez az alapanyagtól félig-meddig független eljárás eredményezi, hogy végül a szálánvarrott minták sem merevek, hanem bizonyos lágyságot, kerekdedséget nyernek. A mintakincs a szálánvarrott darabokon azokhoz a mezőségi példányokhoz áll közel, melyek a hímzett felületek mellett a fehéren hagyott felületek játékával is hatást kívánnak elérni. A szabadrajzú munkákat rendesen láncöltéssel varrják. Cserépből kinövő virágtöveket ábrázolnak nemegyszer körülcsipkézett rózsákkal. A virágtöveket magukat is felső végükön csipkés füzérsor zárhatja le. A minta széles középhímből és keskeny peremből áll, melyeket vékony választóvonal határol el. A mintakincs nagyobbik részében a → mezőségi hímzésekhez, kisebb részében a → torockói hímzésekhez kötődik. Sajátos és egyben parasztos voltát a virágtövek tömött, zsúfolt alkalmazása teszi. – Irod. Palotay Gertrúd–Szabó T. Attila: Ismeretlenebb erdélyi magyar hímzéstípusok .(Népr. Ért., 1941).

1. Párnavég, piros, fonottas hímzéssel (19. sz. második fele)

1. Párnavég, piros, fonottas hímzéssel (19. sz. második fele)

2. Párnavég, piros láncöltéses hímzéssel, virágtöves mintával (19. sz. második fele)

2. Párnavég, piros láncöltéses hímzéssel, virágtöves mintával (19. sz. második fele)

3. Az előbbi részlete.

3. Az előbbi részlete.

4. Párnavég részlete, piros fonottas hímzéssel (19. sz. második fele)

4. Párnavég részlete, piros fonottas hímzéssel (19. sz. második fele)

5. Párnavég részlete, piros fonottas hímzéssel (19. sz. második fele). 1–5. Bp. Néprajzi Múzeum

5. Párnavég részlete, piros fonottas hímzéssel (19. sz. második fele). 1–5. Bp. Néprajzi Múzeum

Láncöltéssel varrott párnavég. Néprajzi Múzeum, Budapest

Balavásári hímzés
Láncöltéssel varrott párnavég. Néprajzi Múzeum, Budapest