bandagazda

bérmunkások közös feladat elvégzésére vállalkozó kisebb-nagyobb csoportjainak (→ bandájának) állandó vezetője. Elnevezései még: bokorgazda, csapatgazda, vezér. Társai nevében tárgyal, szerződik; többségük a munkába állás után → munkavezetővé válik, s végezetül ő intézi el a bérelszámolást. Felduzzasztott létszámú bandákban segítségére van az → algazda, → számadó, az „igazságszolgáltatásban” esetenként a → csendbiztos és a → szolgabíró is. A hajsza fokozása kedvéért beállíthat → előmunkásokat, bizalmi embereket. Szerepe és munkaköre foglalkozási áganként is eltér, főbb típusai: → aratógazda, → bokorgazda (halász), → cséplőgazda, → gödörgazda (kubikos), → kaparás (hajóvontató), → karámgazda (erdőmunkás) és → summásgazda. Voltaképpen két fő típusa van: 1. a munkaadó vagy a 2. munkások bizalmát élvező bandagazda. 1. A munkaadó bizalmát élvező bandagazdák rendszerint időbérben vagy részért dolgozó bandák élén találhatók, legtisztább típus a summásgazda. Az ilyenek általában a munkaadói hajcsárapparátus legfontosabb láncszemét jelentették, és közvetlen felügyeletet gyakoroltak. Embereiket jól ismerték, kialakult módszerekkel csikarták ki belőlük a maximumot. Mindezért különféle illetéktelen mellékjövedelemre tettek szert, amiért kihívták a munkástömegek gyűlöletét, ellenszenvét. Egy részük már → munkanézőként működött, esetleg → alvállalkozóvá nőtte ki magát. – 2. A munkások bizalmát élvező bandagazdák legtisztább típusa a kubikos gödörgazda volt: ő társaival együtt dolgozott, általában sem könnyebbsége, sem pedig különkeresete nem volt. Többnyire szervezett munkásként a bérmozgalmak élén állt, vezetésével a banda önvédelmi szervezetté válhatott. A legtöbb bandagazda azonban átmeneti típus. A bandagazdák többsége osztályszolidaritástól független, írni, olvasni, számolni tudó, tapasztalt és világlátott ember volt, aki bátor fellépésével, határozott beszédével tudott a munkásokra, ill. a munkaadókra is hatni. (→ még: emberkereskedő, → vállalkozó) – Irod. Katona Imre: Munkaszervezeti formák és ideiglenes életközösségek idénymunkákon a kapitalizmus korában, (Agrártört. Szle, 1961).