ágazat, ág

1. család, rokonság, „minden ágazatát meghívta a torba”, „öregapám testvérének az ágát most is látogatjuk”, „az ágazat együtt a rokonság”. – 2. egyik vagy másik szülő rokonságának gyűjtőneve „az anyai ágazat mind ilyen fekete volt”, „anyai ágon örököltem”. – 3. férfiágon számon tartott → egyenesági rokonság. „Csak az apának van ágazata, a gyermek mind abba tartozik.” – Számnévvel ellátva a leszármazás fokát, távolságát jelöli: „harmadik ágazat” annyi, mint harmadik unokatestvér. (→ még: ági öröklés, → rokonság) – Irod. Fél Edit: A nagycsalád és jogszokásai a komárommegyei Martoson (Érsekújvár, 1944); Bodrogi Tibor: Társadalmak születése (Bp., 1962).