Báthori Gábor (1589–1613)

Erdély fejedelme. Neve a néphagyományban ma is elevenen él. A → monda szerint legyőzte az Ecsedi-lápban élő sárkányt. E monda kialakulásában nagy szerepe van a Báthori család címerének, amely egy farkába harapó sárkánykígyót ábrázol. (Ez a motívum az erdélyi keresztszemes hímzésben elterjedt.) Nagy erejű hős, aki egy csapásra levágta egy bika fejét és átdobta a nyírbátori templom tornyán. Sebezhetetlennek tartották. Rendkívül elterjedt a leánya, Zsuzsó elrablásáról szóló monda (→ veres barátok). A Báthori Gábor köré fonódó mondaciklus Szabolcs-Szatmár megyében számos variációban él. – Irod. Szilágyi Sándor: Báthori Gábor fejedelem (Pest, 1867); Erdész Sándor: Báthori Gábor a néphagyományokban (Nyíregyháza, 1965).

Báthori Gábor

Báthori Gábor