Bátky Zsigmond (Kocs, 1874–Bp., 1939)

etnográfus, geográfus. A bp.-i tudományegy.-en földrajz szakon tanári oklevelet szerzett. 1896-tól az MNM Néprajzi Osztályán, majd könyvtárban dolgozott. 1919-től a Néprajzi Osztály vezetője. 1926–34 között a Néprajzi Értesítő szerk.-je. 1934-ben a Történeti Múz. címzetes főig.-jaként nyugdíjazták. Mint geográfus részt vett a Földrajzi Zsebkönyvek szerkesztésében. Korszerű gazdasági földrajzi, néprajzi térképeket szerk., pl. a Kárpát-medence nemzetiségi viszonyairól a Tanácsköztársaság külügyi szervei részére. Mint néprajzi kutató úttörő vizsgálatokat végzett a Kisalföldön és Kalotaszeg vidékén. Kutatásai igen jelentősek a táplálkozás, település, építkezés, viselet, mesterségek viszonyainak feltárásában. Szerepe volt az országos néprajzi kutatások szintetizálásában. Györffy Istvánnal és Viski Károllyal 1928-ban részt vett a magyar népművészetet áttekintő, összefoglaló mű elkészítésében. Ugyancsak velük szerk. A magyarság néprajzát (I–IV., Bp., é. n.) és abba összefoglalást írt a táplálkozás, építkezés, a mesterségek témáiból. Jelentősek a magyar lakóháztípusok rendszerezésével kapcsolatos eredményei, melyeket a teljes hazai kutatási anyag birtokában széles körű közép- és K-európai tájékozódással alkotott. Értékes muzeológiai segédkönyvet készített. Településtörténeti kutatásaival kapcsolatban számos etimológiai cikket is közölt, ezek azonban, nem lévén nyelvész, a kortársi kritikát sem állották ki. Jelentős szerepet vállalt az európai földrajzi, néprajzi irodalom ismertetésében. – F. m. Magyarország néprajza (Bp., 1905); Útmutató néprajzi múzeumok szervezésére (Bp., 1906); Condizioni etnograficha dell’ Ungheria (Roma 1930); A magyar sátor és emlékei (Népr. Ért. 1930); A magyar ház eredetéhez (Népr. Ért. 1930); Magyar tűzhelyek és háztípusok (Népr. Ért: 1930); Das ungarische Bauernhaus (Ungarische Jahrbücher, 1938). – Irod. Gunda Béla–Krompecher Bertalan–Szendrey Ákos: B. Zs. irodalmi munkássága (Népr. Ért., 1939); Szemlélet, módszer és eredmény Bátky Zsigmond, Györffy István és Viski Károly munkásságában (Ethn., 1974).

Bátky Zsigmond

Bátky Zsigmond