Bellon Tibor (Nyíradony, 1941–)

néprajzkutató-muzeológus. A debreceni KLTE bölcsészettudományi karán szerzett képesítést magyar–néprajz szakból (1964). A karcagi Györffy István Nagykun Múz. ig.-ja (1964–). A paraszti gazdálkodás és településtörténet, valamint interetnikus kapcsolatok témaköreivel foglalkozik. Tanulmányai a szakfolyóiratokban jelennek meg. – F. m. Karcag város gazdálkodása (Szolnok, 1973); Utcák, zugok, porták (Adalékok Karcag településtörténetéhez) (Karcag, 1974).