berhe

a középkorban a férfiak alsóruhaként viselt, a mai fürdőnadrághoz hasonlító nadrágja, amelyre két különálló nadrágszárat húztak. – A Fekete-Körös völgyi Tárkány vidékén a berke szó a → szűrnadrágot jelentette. Első előfordulása a Besztercei Szójegyzékben található, mely 1395 körüli másolat. – Irod. Varjú Edit: A magyar viselet a középkor végén (Magy. Művészettörténet, II. é. n.); Györffy István: A feketekörösvölgyi magyarság viselete (Népr. Ért., 1912).

Berhe (Köröstárkány, v. Bihar m., 20. sz. eleje)

Berhe (Köröstárkány, v. Bihar m., 20. sz. eleje)