bojt

így nevezik Kalotaszeg egyes községeiben azt a selyemszálakból kötött, gyöngyös hálóba foglalt bojtpárt (két bojtot), melyet egy hosszú fonott szalag két végére varrnak. A rendesen vörös, ritkábban zöld vagy más színű bojtot legény adja a lánynak szerelmi ajándékul cserébe a kapott gyöngyös bokrétáért. A lány, még mint fiatalasszony is, nagy ünnepen a nyakába kötve hordja hátul ezt az ékességet. Körösfőn hasonló szerepben három eltérő színű – piros-zöld-sárga – szőrszalag végeit rajtozzák ki, kötik fel együtt olyan hosszan, hogy a bojt csaknem a szoknya aljáig érjen. Közeli rokona a bojtnak a sárközi csafring. Ez is selyemszálból kötött, nemegyszer horgolt, a bojtnál kisebb dísz, amelyet korábban a paszományosok készítettek. A csafringot lány nem viselte, csak a gyermektelen fiatalasszony fűzte át zsinórját főkötője madzagházán és szorította vele össze és kötötte meg a tarkón. A csafring a háta közepéig ért viselőjének. A bojtnak és a csafringnak közvetlen kapcsolata lehet az úri leltárak hasonló nevű darabjaival. – Irod. Radvánszky Béla: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században (I–III., Bp., 1879–1896).

Bojt, nyakba akasztható gyöngyös, rojtos dísz (20. sz. eleje, Vista, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Bojt, nyakba akasztható gyöngyös, rojtos dísz (20. sz. eleje, Vista, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

„Csafring”, a fiatalasszony fejviseletéről lelógó bojt és szalagcsokor (Századforduló, Sárköz, Tolna m.) Bp. Néprajzi Múzeum

„Csafring”, a fiatalasszony fejviseletéről lelógó bojt és szalagcsokor (Századforduló, Sárköz, Tolna m.) Bp. Néprajzi Múzeum

„Csafring”, fiatalasszony fejviseletéről lelógó bojt (20. sz. eleje, Sárköz, Tolna m.) Bp. Néprajzi Múzeum

„Csafring”, fiatalasszony fejviseletéről lelógó bojt (20. sz. eleje, Sárköz, Tolna m.) Bp. Néprajzi Múzeum