hazai leányasszony

a → menyasszony szokásos megnevezése Erdélyben, főleg a → székelyek körében. Az elnevezés a → bukovinai székelyek nyelvében is megőrződött. – Irod. Balogh Ödön: Néprajzi jegyzetek a csügési magyarokról (Erdélyi Múzeum, 1942); Györgyi Erzsébet: Házasságkötés és szokásköre a bukovinai székelyeknél (Népr. Közl., 1962).