házjegy

a → tulajdonjegy egyik válfaja, amely személyi tulajdonban levő házakon található. Legtöbbnyire monogram; ezt általában a ház út felőli oldalán, parasztházakon leginkább a bejárati kapu fölé vagy az oromzatra faragják, nemesi házaknál a kapu zárókövén, a vaskapun (sok esetben a családi címerrel együtt) találhatók. – Irod. Genthon István: Magyarország művészeti emlékei (I., Bp., 1959).