Homokság

a → Duna–Tisza-közének homokos talajú vidékére alkalmazott történeti tájnév. Középkori kultúráját a hódoltsági pusztásodás tönkretette, futóhomokossá vált. A 18. sz.-tól kezdve előbb erdősítéssel, később gyümölcs- és szőlőtelepítéssel igyekeztek ismét termővé tenni. Ebben a munkában a → Kiskunság és a jász puszták parasztsága, valamint a 18–19. sz. egyéb telepesei nagy részt vállaltak. Terméketlen futóhomokos részlete napjainkban már alig van.