huroköltés

a → laposöltés alkalmazásának egyik módja. Kiindulópontja egy laza laposöltés, tőle balra, az öltés alsó vonalánál felöltenek, a szálat a laposöltésen átfektetik és elhúzzák jobbra. Az elhúzás által hurok képződik. Az öltések egymásba kapcsolódnak. Különleges alkalmazása a → tardi főkötőhímzés hurokhálója. Kezdésül egy rendes huroköltéssort varrnak, a második sor ellenkező irányba haladva a kész hurokba kapcsolódik. Ilyen sorokból áll az egész háló. Minden sor csak a kezdetén és a végén van az alaphoz öltve. – Irod. Ferencz Kornélia és Palotay Gertrúd: Hímzőmesterség (Bp., 1940); Boser, R.–Müller L: Stickerei (Basel, 1969).