ijesztőtörténet

a népi elbeszélések egy csoportja, melyet C. W. von Sydow külön kategóriának fogott fel; meghatározása szerint feladatuk a gyermekeket vagy felnőtteket figyelmeztetni, hogy kerüljenek el bizonyon tilalmas cselekményeket, s azt is vázolhatják, hogy milyen következménnyel jár a tilalom megszegése (→ tabumonda). Hősei olyan kitalált lények, melyek a néphitben különben ismeretlenek. Az ijesztőtörténetek a költészet szférájába tartoznak. Nem valamely jelentős élmény nyomán, magyarázatképpen jöttek létre, hanem költői formában parancsot adnak, veszélyre figyelmeztetnek. (→ még: gyermekijesztő) – Irod. Kálmány Lajos: Gyermekijesztők és rablók nyelvhagyományainkban (Ethn., 1893); von Sydow, C. W.: Kategorien der Prosa-Volksdichtung. Volkskundliche Gaben John Meier zugebracht (Berlin–Leipzig, 1934); Hoppál Mihály: Gyerekijesztők (I., Népi Kultúra – Népi Társadalom, 1969).