Index Ethnographicus

a Néprajzi Múz. könyvtári tájékoztatója (1956–). Rotaprint eljárással készül, folyóirat formájában évi két számban jelenik meg, a VI. évfolyamtól a Néprajzi Múz. és az MTA Néprajzi Kutató Csoportjának közös kiadásában. Szerkeszti: Sándor István. Éves magyar néprajzi bibliográfiát, elhunyt néprajzkutatók irodalmi munkásságának bibliográfiáját és kisebb szakcikkeket közöl.