Kádár Kata

klasszikus → ballada. Tartalma szerint egy gazdag nemesasszony megtiltja fiának, hogy a jobbágyleányt feleségül vegye; a legény útnak indul, de a kedvesétől kapott bajjelző kendő (→ mágikus tárgy) színe megváltozásáról tudja, hogy baj történt. Visszafordul, egy pásztor (molnár, öregember) elárulja, hogy anyja a lányt tóba ölette. Utánaugrik. Anya kihalássza az összeölelkezett szerelmeseket, szétválasztva eltemetteti; a sírjukon nőtt két kápolnavirág (→ sírvirág) összekapcsolódik, de a kegyetlen anya ezt is elválasztja, ezért megátkozzák. – A ballada egyike a legrégebbi magyar balladáknak. De az egymástól elválasztott, halálukban egymásra talált szerelmesek témája olyannyira általános a népköltészetben, hogy balladai megfogalmazása más hazai balladában is megtalálható, a nemzetközi összehasonlítás pedig véget nem érő. Az egyes motívumok, a szülői szigor, bajjelző ruha, sírvirág stb. hasonlóképpen nemzetköziek. Művészi feldolgozásai közül fontosabb Hajdú Mihály Kádár Kata c. operája. A hasonló című film zenéjét Kodály Zoltán szerezte. – Irod. Child, F. J.: English and Scottish Popular Ballada (Boston, 1954. 17. sz.); Vargyas Lajos: Researches into the Mediaeval History of Folk Ballad (Bp., 1967); Deutsche Volkslieder mit ihren Melodien (Berlin, 83. sz. és 101. sz.).