Kalocsa vidéki viselet

Szakmár, Homokmégy, Öregcsertő és Drágszél – az egykori kalocsai szállások – öltözetei tartoznak ide. Negyvenszállás viselete már kissé eltérő, városiasabb. Korai, régies öltözetdarabok alig találhatók e csoportban, annál több a friss, az új elem. Jellemzője roppant hajlékonysága és újat befogadó-formáló készsége. A sokféle felhasznált anyag és díszítésmód igen változatossá, gazdaggá teszi. Fénykorát a két világháború között élte, de volt még erő benne a II. világháború után is új anyagokból új formák alakítására, befogadására. – A férfiak lehajtott gallérú, kézelős gyolcsinget viseltek; vászongatyát csak nyáron, munkában. Ünnepen nyáridőben is az ellenzős, vitézkötéses fekete posztó csizmanadrágot hordták. Egyedül a Kalocsa vidéki viseletre jellemző a hosszú, csipkével és zsinórozással díszített, csukott, álló gallérú → untercikk. Kék vagy fekete brokátból, bársonyból készítették, de vannak rózsás példányai is. Ezt az ingre öltötték, föléje rövid, kivágott, könnyű, zsinórral gazdagon kihányt kis mellényt vettek. A férfiviselet sajátos arcát ez a mellényes untercikk adja meg. Télen fekete szövetkabát és prémgalléros rövid nagykabát a divat. Öregemberek sokáig hordtak kecskeméti és halasi subákat prémkucsmával. Prémkucsmát hordtak fiatalok is télen, különben keskeny karimájú, kerekre formált tetejű kalapot. A szűrt – ennek jobbára fekete, nem cifra változatait – viselték, de nem általánosan; a szegények pedig ködmönben jártak. – A lányok hajukat elválasztva, két ágba fonva koszorúba tűzték, elöl csipkésre igazították, és a fejtetőn csokorba kötött szalaggal fogták át. Az asszonyok szabott, hímzett gyolcs főkötőt tettek a kontyukra munkában, a ház körül, mezőn – ez volt a rendes viselet. Ünnepen vagy hűvös időben félkemény, papírral bélelt, színes gyöngyökkel mintásan hímzett fityulát vettek a főkötő fölé. Ezt egyetlen darab brokát vagy más selyem kelméből formálták, s körülszegték csipkével. Efölött viselték, ha az alkalom úgy kívánta, a különféle, áll alatt megkötött fejkendőket. A női viseletben a hosszú ingnek már csak emléke él, a mellévarrott rövid ingből is csak mutatóban maradt fenn pár darab. Bevarrott szűk rövid ujjú vagy télre hosszú ujjú ingeket varrtak vállfolttal, kétféle nyakkivágással és ingelővel. A könnyű nyári ingek szegletes kivágásúak, elejük sima. A téli s az ünneplő ingek elöl csukottak, alacsony álló nyakkal, gyakran fodorral. Az ingelej szegőzött, és férfiing módjára gombokkal csukódik. Hordtak külön nyakfodrot is, a krézlit, amikor a fejkendőkötés módja ezt lehetővé tette. Ennek az öltözetnek csak sokszoknyás változatait ismerjük. Egy-egy leány három garnitúra alsószoknyát kapott a kelengyébe: egy fehéret, egy rózsaszínt és egy világos kéket. Ezenkívül alsószoknya készült a megfakult, megkopott felsőszoknyából is, melyet a fiatalok pirossal, az idősebbek fekete anyaggal szegtek fel alul. Négy-öt alsót is felvettek egymásra, s ünnepen mindezekre nagy kerek farpárnát is tettek, hogy kerek legyen a felsőszoknya. A szoknyákat anyaguk szerint apróbb vagy szélesebb ráncba szedték, és széles gallérba foglalták. Az ünnepi szoknyák aljára körül fekete csipkesorokat varrtak, az egyszerűbbekre szegőszalagból 3–5 csíkot is. A szoknyák anyaga igen változatos: a kartontól a kék- és fekete festőn át a kasmírokig, szövetekig, bársonyokig, plüssökig és a plüssvirágú atlaszselymekig. Kötényüknek jellegzetes a formája: egyenes, két alsó sarka lekerekített és gyakran hímzett. A kötények anyaga egyező az öltözetével, de esetenként más színű. Felsőtestükre jó időben, munkában nem vettek az ingváll fölé semmit. De gyakoribb volt a pruszlik viselése. A Kalocsa vidéki viselet pruszlikja új formájú: testhez álló, elöl gombolódik. Hímzett fehér gyolcs példányait hordták a fiatalok nyáron, ünnep délutánján, táncban, de ismertek a horgolt, kötött vagy egyszerű szövetpruszlikok is, melyek felett már nem hordtak vállkendőt. A különböző néven ismert ujjasok a szoknyához tartoznak, mellyel azonos, ritkábban eltérő anyagból készültek: elöl csukódnak, hosszúak, a csípőig érnek, a derékon övvel. Az ujjasok a nyaknál különféleképpen magasan csukódnak, és gallérjuk van. Télen bélelt ujjasokat viseltek, melyek fölé berliner kendőket öltöttek; idősebbek nagy posztókendőket, melyeket nem átlósan, hanem hosszában kettéhajtottak. Ez a vidék előszeretettel hordta a színes, kötött gyapjú harisnyákat, melyeket még ki is hímeztek a papucshoz. Ugyanitt divatja volt a színes fűzős, szalagcsokrokkal felékesített fekete bársonyszárú cipőnek. Sok cipő száráról leolvasható volt viselőjének neve is. – A Kalocsa vidéki viseletek a kiskőrösi és néhány más közeli helység viseletével alkotnak egy nagyobb csoportot. Az egész csoportra jellemző, hogy a két világháború közt, de még inkább azután a bácskaiak drága, pompás anyagait dolgozták fel. A Kalocsa vidékiek egyenesen megvásárolták a bácskaiak korábban levetett bársony- és selyemöltözeteit, hogy azokból – némi átalakítással – elkészítsék a magukét. Ennek az öltözetnek a sajátosságát nem annyira a változatos formák adják, inkább a sokféle anyag és nem kevésbé az új stílusú → Kalocsa vidéki hímzés, amellyel bőven díszítik az egyes öltözetdarabokat is. – Irod. Pécsiné Ács Sarolta: Kalocsa népművészete (Kalocsa, 1970).

Kalocsa vidéki viselet. Selyemszoknyás lányok hímzett pruszlikban, ingben és kötényben

Kalocsa vidéki viselet. Selyemszoknyás lányok hímzett pruszlikban, ingben és kötényben

Kalocsa vidéki viselet. Subás szakmári férfiak

Kalocsa vidéki viselet. Subás szakmári férfiak

Kalocsavidéki viselet
Tánccsoport: lány, legények és fiatalasszony a legutolsó helyi viselet szerint öltözve (1970)