felfuvalkodott béka

a: → ezópusi mese és példázat. Az öreg béka azzal kérkedik társainak, hogy ha akarna, ő is tudna akkora lenni, mint a mezőn legelésző kövér ökör. Úgy felfújja magát, hogy végül megreped (AaTh 277A). A magyarban Heltai Gáspár ezópusi mesegyűjteményéből és Dugonics András közmondásgyűjteményéből jól ismert. A szájhagyományból nem került feljegyzésre. A nemzetközi népmesekatalógus finn, lett és indiai változatokról tud. Legkorábbi ismert szövege J. de Vitry (13. sz.) példázatgyűjteményében található, tartalmazza a mesét Halm és Jacobs Aesopusa is. – Irod. Dugonics András: Magyar példabeszédek és jeles mondások (I–II., Szeged, 1820); Imre Lajos: Heltai Gáspár ezópusi meséi (Bp., 1897; RMKT 4); Graf, Adolf: Die Grundlagen des Reinecke Fuchs (Helsinki, 1920; FFC 38.); Wienert, W.: Die Typen der griechisch-romanisehen Fabel (Helsinki, 1925; FFC 56.); Kovács Ágnes: Magyar állatmesék típusmutatója (Népr. Közl., 1958. III. 3. 278 mt.); Tubach, F. C.: Index Exemplorum (Helsinki, 1969; FFC 204.)