feliratos népköltészet

rövid, pár soros, általában ritmikus, rímelő, versformában írott szöveg. Attól függően, hogy hol található, megkülönböztetünk ház-, kapufeliratot, kocsma-, csárdafeliratot, sírfeliratot, → butellaverset. Ismeretes az egész országban. Célja fajtáinak megfelelően az üdvözlés, figyelemfelkeltés, emlékállítás vagy egyszerűen a szórakoztatás. Szerzői nem specializálódott személyek, hanem alkalmi feliratírók. Stílusában közel áll a → rigmushoz. A népi kultúrában elfoglalt szerepükre Szendrey Zsigmond hívta fel a figyelmet. – Irod. Tömörkény István: Feliratos agyagedények (Népr. Ért., 1912); Szendrey Zsigmond: A népi feliratos költészetről (Népünk és Nyelvünk, 1931. 3. sz.).