felvállalás

a bérmunkáknál a munkás szegődtetésének aktusa a munkás, azaz a felvállaló oldaláról nézve. A munkás a felvállalás során rendszerint igazodik a gazda, a felfogadó feltételeihez, a ez magatartásán is meglátszik. A munkást védi a kialakult szokásjog a munkabér és a feladat arányosításakor (→ felfogadás). A felvállaló mérlegeli a végzendő munkát, a felajánlott díjazást. A felvállalásnak fontos része az alku, az alkut megpecsételő kézfogás (esetleg jegyző előtt kötött szerződés) és az áldomás.