fémmunka

a magyar népművészet anyag és technika szerinti áttekintésében használt kategória, amelybe paraszti és pásztori, valamint mesteremberi munkák tartoznak. Parasztok, ill. paraszti specialisták rézből → csengőket, csatokat öntöttek, rézlemezből (gránáthüvely) → kontyvasakat formáltak és díszítettek véséssel, → beveréssel. Ónból, ólomból öntöttek → orsókarikákat (szórványosan az egész magyar nyelvterületen, különösen Kalotaszegen), hármas, ötös, hetes orsónehezék-csoportokat (Méra, Vista), guzsalyszegeket (Bogyiszló), ólmos botok, pálcák fejét. Parasztok is, de kivált pásztorok → ólmozással díszítették botjukat, ostornyelüket, ritkábban késtokot; borotvatokot, kivételesen mosósulyok lapját. – A → pásztorművészetben, különösen a → felföldi pásztorművészetben gyakori a rézlemez berakás és rárakás, a rézszalagok és szögek beverésével való díszítés. A falusi specialisták és a céhes mesteremberek közé sorolhatók be a cigány fémművesek. Öntöttek csengőket, pipaszurkálókat, csigacsinálókat (orsót helyettesítő cifra végű pálcákat), vasból kovácsoltak – egyebek mellett – → cigányfogasokat. A mesteremberek közül az ötvösök (→ ötvösség), → lakatosok, → késesek, → rézművesek, ónöntők különböző munkái eljutottak a parasztokhoz. Náluk szorosabb kapcsolata volt a falusiakkal a falun lakó → kovácsoknak és a tágabb környéket ellátó vasfeldolgozó központok vasműveseinek (pl. Torockó). Különös gonddal formált díszesebb műveik közül egyesek az épületekhez kapcsolódnak: ajtóvasalások, ajtóhúzók, kilincsek, kulcspajzsok, → ablakrácsok, → ablaktáblák, házoromdíszek, széldeszkafogó vasak a ház fedelére. Változatos formája, díszes kialakítása volt sok kovács készítette egyszerű használati tárgynak is (tözikutya, tűzcsiholó acél). A szerszámokra, fejszék és bárdok lapjába, szőlőmetszőkésekre, aratósarlókba bevert díszítés, ill. a tulajdonos monogramja, tulajdonjele kerülhetett. Ahogy a kocsi és a szekér egyik tükre volt a gazda módjának és gondosságának, úgy vasalása is különös műgonddal készülhetett, csipkés szélűre, bevert virágdíszekkel, ill. vaspálcákból hajlított kacskaringókkal, vaslemezekből domborított rózsákkal. Mint ajándékozni való apró tárgyak kaptak néha díszes formát a vasból kovácsolt kapatisztítók, pipaszurkálók. Kovácsok készítettek szív vagy más alakú apró pajzsokat belevágott monogrammal fa sírkeresztekre, sőt vasból cifrára kovácsolt sírkereszteket is. – Irod. Bakó Ferenc: A tiszaigari cigányok fémművessége (Népr. Ért., 1954); Kós Károly: Népélet és néphagyomány (Bukarest, 1972).

Tűzikutya (Cún, Baranya m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Tűzikutya (Cún, Baranya m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Fémmunka: Kanászbalták. Vas fejükön sárgaréz berakással, karcolt díszítéssel, nyelükön bevert rézszalag díszítéssel (Mátravidék) Bp. Néprajzi Múzeum. – „Hetesi” hét tagból álló, ólomból öntött orsókarika-csoport (Méra, v. Kolozs m., 1953) Bp. Néprajzi Múzeum


Fémmunka: Kanászbalták. Vas fejükön sárgaréz berakással, karcolt díszítéssel, nyelükön bevert rézszalag díszítéssel (Mátravidék) Bp. Néprajzi Múzeum. – „Hetesi” hét tagból álló, ólomból öntött orsókarika-csoport (Méra, v. Kolozs m., 1953) Bp. Néprajzi Múzeum

Ólomból öntött orsónehezékek (Kalotaszeg, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Ólomból öntött orsónehezékek (Kalotaszeg, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Ólomból öntött guzsalytűk. Felső képek: 1-2. ismeretlen hely 3. Okány (Békés m.), 4. Cserépfalu (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) – Alsó képek: 1–2. Báta (Tolna m.), 3–4. Bogyiszló (Tolna m.)

Ólomból öntött guzsalytűk. Felső képek: 1-2. ismeretlen hely 3. Okány (Békés m.), 4. Cserépfalu (Borsod-Abaúj-Zemplén m.) – Alsó képek: 1–2. Báta (Tolna m.), 3–4. Bogyiszló (Tolna m.)

Rézcsat kolomp- vagy csengőszíjra, lószerszámra (Alföld) Bp. Néprajzi Múzeum

Rézcsat kolomp- vagy csengőszíjra, lószerszámra (Alföld) Bp. Néprajzi Múzeum

„Hatosi”. Hat tagból álló, ólomból öntött orsókarika-csoport (Méra, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

„Hatosi”. Hat tagból álló, ólomból öntött orsókarika-csoport (Méra, v. Kolozs m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Házoromvasalás (Átány, Heves m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Házoromvasalás (Átány, Heves m.) Bp. Néprajzi Múzeum

„Hetesi”. Hét tagból álló, ólomból öntött orsókarika-csoport a szétnyitott öntőformában (Méra, v. Kolozs m., 1939)

„Hetesi”. Hét tagból álló, ólomból öntött orsókarika-csoport a szétnyitott öntőformában (Méra, v. Kolozs m., 1939)

Kocsilőcsvasalás (Méra, v. Kolozs m.)

Kocsilőcsvasalás (Méra, v. Kolozs m.)