Ferenczi Géza (Kolozsvár, 1924–)

régész, etnográfus, a székelyudvarhelyi múzeum igazgatója, majd munkatársa (1954–). A kolozsvári Bolyai Tudományegy.-en végezte tanulmányait (történelem szak). A népi mesterségek területére vonatkozó kutatásokkal foglalkozik. Publikációi régészeti és néprajzi jellegű folyóiratokban, kiadványokban jelennek meg.