férjgyilkos asszony, Ágnes asszony ballada, Sára néném

új stílusú → ballada. Ez a ponyvaballada jellegű alkotás arról szól, hogy a folyónál lepedőjét mosó asszonyt kérdik, miért véres a lepedő, hova tette férjét. Még a börtönben is azt állítja, a lepedőt „bele etettem a ruca véribe, ki kell mosni a hónapi ünnepre”. Más változatok szerint sógorával öleti meg férjét, hogy annak szeretője lehessen. A férjgyilkos asszony ballada kevés változatát ismerjük, de a Szalonta környéki változatok mellett az erdélyi, felvidéki gyűjtések azt bizonyítják, hogy helyi vonatkozásai ellenére a múlt század derekán szélesebb körben ismerték. Arany János Ágnes asszony c. balladája miatt fordult a figyelem a férjgyilkos asszony folklóralkotáshoz. Hasonló téma nem ritka a 19. sz.-i főleg német, francia és 20. sz.-i amerikai gyilkosságénekekben. A férjgyilkos Danaida-téma költői megfogalmazásai egymástól távoliak. – Irod. Thewrewk Árpád: Ágnes asszony (Bp., 1882); Dános Erzsébet: A magyar népballada (Bp., 1938).