fersing

Erdélyben a fehér vászon- vagy gyolcsszoknya és az alsószoknya neve, de Alsó-Fehér megyében ez a szó kék-piros gyapjúszőttes → szoknyát jelentett. Szentgálon a fersling szó szintén a szoknya neve volt. A kösnyős fersing a fersingnek mellénnyel egybeszabott torockói változata. A fersing összetett szó, utótagja az ing (felsőing) főnév. Első előfordulása 1710 körüli. – Irod. Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismei szempontból (I–VI., Pest–Bp., 1868–1873); Lázár István: Alsófehér vármegye magyar népe (Nagy-Enyed, 1896); Szabó T. Attila: Fersing (Magy. Nyelv., 1951); Nagy Jenő: A torockói magyar népi öltözet (Bukarest, 1957); Vajkai Aurél: Szentgál. Egy bakonyi falu néprajza (Bp., 1959).

Fersing (Torockó, v. Torda-Aranyos m.) Bp. Néprajzi Múzeum

Fersing (Torockó, v. Torda-Aranyos m.) Bp. Néprajzi Múzeum