Firtos és Tartód

Székelyföldön népszerű monda a Korond közelében emelkedő két hegycsúcs váromladékairól. Firtos, a jó tündér remekül elgondolt várat építtet; Tartód a gonosz tündér utánozni próbálja, sőt építőversenyre hívja ki: fogadkozik, hogy különb várat épít amazénál, de az épülethez Firtos várából fogja kifeszíteni a szegletkövet. A versenyt Firtos nyeri meg, de Tartód tündérei éjfélkor valóban kilopják a szép vár szögletkövét, s két roppant vasrúdon viszik a gonosz asszonyhoz. Az éjféli kakasszóra azonban a rudak megrepednek, az átfúrt szegletkő lehull; még ma is mutogatják Korond határán. Egyes változatok a két tündért Rapsonné testvéreinek mondják; a monda rokon egyéb → ördögkövek mondáival. (→ még: Rapsonné vára) – Irod. Kőváry László: Száz történelmi rege (Kolozsvár, 1857); Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismei szempontból (I–VI., Pest–Bp., 1868–73).